Diensten - 578585-2020

01/12/2020    S234

Suomi-Lappeenranta: Lääkäripalvelut

2020/S 234-578585

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0725937-3
Postiosoite: Valto Käkelän katu 3
Postitoimipaikka: Lappeenranta
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Postinumero: FI-53130
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: eksote.hankinnat@eksote.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eksote.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=321260&tpk=064c724b-e0fe-4a0a-8006-53c57bb0ceb4
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=321260&tpk=064c724b-e0fe-4a0a-8006-53c57bb0ceb4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuntoutuksen lääkäripalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85121000 Lääkäripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote pyytää tarjouksia lääkäripalveluista kuntoutuksen vastuualueelle.

Kilpailutettavana oleva palvelu on luonteeltaan lääkäripalvelujen henkilöstövuokrausta. Lääkärin työpanos suoritetaan tilaajan toimipisteissä sekä osittain etävastaanottojen avulla.

Tarjoaja voi tarjota yhtä (1) tai useaa osa-aluetta:

1) Yleislääkäripalvelut

2) Yleislääkäripalvelut / lääkäriopiskelija

3) Geriatrian erikoislääkäripalvelut

4) Fysiatrian erikoislääkäripalvelut

5) Yleislääkärin tai erikoislääkärin palvelut lääkäriltä, jolla on palliatiivinen erikoispätevyys.

Sopimuskauden tavoitellaan alkavan 1.2.2021, ja se päättyy 31.1.2023. Sopimukseen liittyy optio sopimuskauden jatkamisesta yksi (1) + yksi (1) vuotta. Optio voidaan ottaa käyttöön vuosi kerrallaan tai samalla ilmoituksella molemmille vuosille.

Tilaaja ostaa palveluita vain tarvitsemansa määrän täydentämään omaa palvelutuotantoa. Palvelut tuotetaan tällä hetkellä omana palvelutuotantona.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Mikäli sama tarjoaja tulee valituksi useammalle kuin yhdelle (1) osa-alueille, varaa hankintayksikkö oikeuden tehdä yhden (1) sopimuksen, joka sisältää valittujen osa-alueiden palvelut.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yleislääkäripalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000 Lääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liitteet Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yleislääkäripalvelut / lääkäriopiskelija

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000 Lääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liitteet Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vähintään 5. vuosikurssin lääkäriopiskelija. Lääkäriopiskelijalla tulee olla vähintään kahden (2) kuukauden työkokemus lääkärin työstä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Geriatrian erikoislääkäripalvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000 Lääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liitteet Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Fysiatrian erikoislääkäripalvelut

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000 Lääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liitteet Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yleislääkärin tai erikoislääkärin palvelut lääkäriltä, jolla on palliatiivinen erikoispätevyys

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000 Lääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liitteet Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 04/01/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/11/2020