Leveringen - 578713-2020

01/12/2020    S234

România-Brașov: Beton gata de turnare

2020/S 234-578713

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14493260
Adresă: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Persoană de contact: Petru Nastasa
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 268305308
Fax: +40 268305004
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sdeets.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Beton gata de turnare: lot 1 – Brașov; lot 2 – Mureș; lot 3 – Harghita; lot 4 – Covasna

Număr de referinţă: RO14493260/2020/cap.B2 poz.68-SDEE TR.SUD
II.1.2)Cod CPV principal
44114100 Beton gata de turnare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie beton gata de turnare astfel:

— lot 1 Brasov:

1. beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – inclusiv transport cu autobetoniera – cantitate minima: 2 100 m3; cantitate maxima: 6 000 m3;

2. beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – semiuscat, fara transport – cantitate minima: 100 m3; cantitate maxima: 600 m3;

3. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 5 m3; cantitate maxima: 50 m3;

4. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 5 m3; cantitate maxima: 50 m3;

5. beton C20/25 CL 0,2 D25S2 (B300) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 15 m3; cantitate maxima: 60 m3;

— lot 2 Mures:

— beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

— beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 60 m3; cantitate maxima: 250 m3;

— beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 mc; cantitate maxima: 100 mc;

— beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 10 mc; cantitate maxima: 60 mc;

— beton C20/25 CL 0,2 D25S2 (B300) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 10 mc; cantitate maxima: 60 mc;

— lot 3 Harghita:

1. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

2. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 60 m3; cantitate maxima: 250 m3;

— lot 4 Covasna:

1. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

2. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 50 m3; cantitate maxima: 200 m3.

Data la care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și pe deplin la toate cererile de clarificare/informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: in a 6 -a zi înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția ca cererile de clarificare sa fie transmise cu cel puțin 10 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 3 802.50 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 Covasna

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44114100 Beton gata de turnare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

SDEE Tr. Sud – Suc. Covasna.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 Mureș

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44114100 Beton gata de turnare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

SDEE Tr. Sud S.A. – suc. Mureș.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 Brașov

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44114100 Beton gata de turnare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

SDEE Tr. Sud Brașov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 Harghita

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44114100 Beton gata de turnare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

SDEE Tr. Sud – Suc. Harghita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 077-182889
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C - 22354/P/7000
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 Mureș

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Devel Power
Număr naţional de înregistrare: 41853790
Adresă: Str. Ioan Colan nr. 70
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500483
Țară: România
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefon: +40 754049529
Adresă internet: www.develpower.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 141 150.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 365.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-18306/P/7000/10.08.2020
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 Mureș

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Devel Power
Număr naţional de înregistrare: 41853790
Adresă: Str. Ioan Colan nr. 70
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500483
Țară: România
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefon: +40 754049529
Adresă internet: www.develpower.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 072 550.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 963 450.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 963 450.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-25024/P/7000
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 Mureș

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Devel Power
Număr naţional de înregistrare: 41853790
Adresă: Str. Ioan Colan nr. 70
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500483
Țară: România
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefon: +40 754049529
Adresă internet: www.develpower.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 800 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 437.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul juridic & control general SDEE Transilvania Sud
Adresă: Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Telefon: +40 268305999
Fax: +40 268305004
Adresă internet: www.sdeets.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/11/2020