Služby - 590321-2019

13/12/2019    S241

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Pokročilý systém správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB

2019/S 241-590321

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 205-498176)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pokročilý systém správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB

Spisové číslo: CFT-1569
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je zadání samostatné rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem služeb na zajištění pokročilého systému správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB: software, realizace (včetně příslušných licencí), údržba, podpora, školení a související služby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/12/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 205-498176

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 16/12/2019
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 17/01/2020
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 16/12/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 20/01/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: