Dodávky - 602478-2019

TINázovSlovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny
NDČíslo zverejnenia oznámenia602478-2019
PDDátum uverejnenia19/12/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka245
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť (35815256)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho8 - Iné
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný17/12/2019
DTLehota na predloženie31/01/2020
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38420000 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
38431100 - Detektory plynu
39341000 - Zariadenia na meranie tlaku plynu
09123000 - Zemný plyn
09120000 - Plynné palivá
51800000 - Inštalácia kovových kontajnerov
80531000 - Priemyselné a technické školenia
44612000 - Kontajnery na skvapalnené plyny
50531200 - Služby na údržbu plynových zariadení
51100000 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
34223000 - Prívesy a návesy
45311000 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
RCMiesto plnenia (NUTS)SK010
IAInternetová adresa (URL)https://www.spp.sk/sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ