Služby - 603261-2020

15/12/2020    S244

Litva-Vilnius: Poskytovanie online služieb

2020/S 244-603261

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 241-595022)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2900764882
Poštová adresa: Gedimino av.16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eige.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie online služieb

Referenčné číslo: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Hlavný kód CPV
72220000 Systémové a technické poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto konania je uzatvoriť rámcové zmluvy s odbornými spoločnosťami schopnými poskytovať širokú škálu služieb súvisiacich s poradenstvom, analýzou, návrhom a realizáciou webových stránok, intranetov a online nástrojov, najmä čo sa týka technológií Drupal a Microsoft SharePoint. Rámcové zmluvy budú pokrývať potreby inštitútu EIGE týkajúce sa vývoja webových stránok pre interné a externé cieľové skupiny na obdobie rokov 2021 – 2024.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/12/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 241-595022

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Časť č.: 1-3
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 13/01/2021
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 21/01/2021
Miestny čas: 14:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: 1-3
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 14/01/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 22/01/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: