Služby - 60400-2020

07/02/2020    S27

Francúzsko-Paríž: Strážne, bezpečnostné služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO

2020/S 027-060400

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 022-046964)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsa komisia, COMM – Communication, COMM.DGA1.C.PA, Paris, Representation in France
Poštová adresa: Boulevard Saint-Germain 288
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: COMM-REP-PAR-ADMINISTRATION@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Poštová adresa: Avenue d'Eylau 12
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75116
Štát: Francúzsko
E-mail: COMM-REP-PAR-ADMINISTRATION@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eeas.europa.eu/delegations/paris-oecd-and-un_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament (EP)
Poštová adresa: Boulevard Saint-Germain 288
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: COMM-REP-PAR-ADMINISTRATION@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strážne, bezpečnostné služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO

Referenčné číslo: COMM/PAR/2020/RP/0003
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstaranie strážnych a bezpečnostných služieb, ako aj služieb recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži a Marseille (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO v Paríži (Francúzsko).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/02/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 022-046964

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.1)
Časť č.: tous
Miesto, kde má byť text upravený: Názov a adresy
Namiesto:
má byť:
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: