Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 611277-2019

24/12/2019    S248

Polsko-Varšava: Rámcová smlouva týkající se poskytnutí čerstvého ovoce a zeleniny do prostor agentury Frontex

2019/S 248-611277

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Frontex
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Země: Polsko
Kontaktní osoba: Procurement sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 22059500
Fax: +48 22059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5835
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva týkající se poskytnutí čerstvého ovoce a zeleniny do prostor agentury Frontex

Spisové číslo: Frontex/OP/1123/2019/DT
II.1.2)Hlavní kód CPV
55521200 Dodávka jídel
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je poskytnutí směsi čerstvého ovoce a zeleniny dobré kvality (banány, jablka, svazky mrkve, sezónní ovoce), jak je popsáno v technické specifikaci (příloha II). Frontex uzavře s vybraným uchazečem samostatnou rámcovou smlouvu o poskytování služeb na základě vzoru smlouvy zahrnutého do přílohy VI výzvy k podání nabídek.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí směsi čerstvého ovoce a zeleniny dobré kvality (banány, jablka, svazky mrkve, sezónní ovoce). Informace o četnosti a množství dodávek najdete v technické specifikaci (příloha II).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/02/2020
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/02/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Je povolen 1 zástupce uchazeče s předchozím oznámením jeho účasti agentuře Frontex.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/12/2019