Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 611353-2019

24/12/2019    S248    Evropská komise - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu

2019/S 248-611353

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 231-565322)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu

Spisové číslo: 771/PP/GRO/IMA/19/1131/11061
II.1.2)Hlavní kód CPV
79410000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/12/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 231-565322

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.5)
Místo v textu, které má být změněno: Kritéria pro zadání zakázky
Namísto:

Níže uvedená kritéria

Kritérium týkající se kvality – název: porozumění práci, která má být provedena, jak je uvedeno v odd. 1.4.2, kvalita a technická hodnota nabídky pokrývající obory specifikované v rozsahu rámcové smlouvy o poskytování služeb/váha: 20

Kritérium týkající se kvality – název: navrhovaná organizace práce a prostředky, jak je uvedeno v odd. 1.4.2, včetně přidělení zdrojů a zajištění jakosti/kontrolní aspekty konkrétních zakázek realizujících rámcovou smlouvu o poskytování služeb/váha: 20

Kritérium týkající se kvality – název: kvalita metodiky navrhované k provedení analýzy požadované ve scénáři popsaném v odd. 1.4.3/váha: 20

Cena – váha: 50 %

Má být:

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci.

VII.2)Další dodatečné informace: