Diensten - 612530-2021

Submission deadline has been amended by:  22583-2022
TITitelLuxemburg-Luxemburg: Steun voor de bevordering van SUMP-projecten op Cyprus
NDPublicatienummer aankondiging612530-2021
PDPublicatiedatum01/12/2021
OJNummer PB S233
TWPlaats van de koperLUXEMBURG
AUOfficiële naam van de koperEuropese Investeringsbank
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperLU
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Investeringsbank
DSDocument verzonden24/11/2021
DTUiterste indieningsdatum25/01/2022
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
60100000 - Wegvervoersdiensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)CY
IAInternetadres (URL)http://www.eib.org/en/about/procurement/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU