Dodávky - 61270-2019

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora
NDČíslo dokumentu61270-2019
PDDátum uverejnenia08/02/2019
OJÚ. v. EÚ S28
TWMiestoLUXEMBURG
AUNázov obstarávateľaSúdny dvor Európskej únie
OLPôvodný jazykFR
CYKrajinaLU
AATyp obstarávateľa5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAEU InstitutionSúdny dvor Európskej únie
DSDokument bol zaslaný01/02/2019
NCObstarávanie2 - Dodávky
PRKonanie1 - Verejná súťaž
TDTyp dokumentu7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCKód CPV44000000 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
RCKód NUTSLU
IAInternetová adresa (URL)http://curia.europa.eu
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046