Služby - 615864-2020

21/12/2020    S248

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na preventívnu a opravnú údržbu laboratória VELA

2020/S 248-615864

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 222-542079)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na preventívnu a opravnú údržbu laboratória VELA

Referenčné číslo: JRC/IPR/2020/OP/1526
II.1.2)Hlavný kód CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Platnosť aktuálnej rámcovej zmluvy na preventívnu a opravnú údržbu laboratória pre emisie vozidiel (Vehicle Emission Laboratory – VELA) vyprší na začiatku roka 2021. Aby sa zabezpečilo správne fungovanie laboratória, je potrebné uzavrieť novú zmluvu. Okrem toho z dôvodu potreby získať akreditáciu ISO 17025 na konkrétne testy je potrebné do zmluvy zahrnúť osobitné ustanovenia o kalibrácii prístroja, ktoré spĺňajú požiadavky tejto normy ISO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 222-542079

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 08/01/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 21/01/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 11/01/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 22/01/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: