Dodávky - 624594-2020

23/12/2020    S250

Česko-Praha: Části a příslušenství kancelářských strojů

2020/S 250-624594

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 252-464131)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/dns_display_3.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT v resortu Ministerstva financí ČR

Spisové číslo: MF-43678/2016/6601
II.1.2)Hlavní kód CPV
30124000 Části a příslušenství kancelářských strojů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního materiálu IT, jako spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení, např. tonery, zásobníky tonerů, inkoustové náplně, inkoustové pásky, části a příslušenství fotokopírovacích strojů (jako např. zobrazovací válce, odpadní nádoby, zapékací jednotky, tiskové hlavy, tonerové filtry atd.) a kancelářských strojů, apod. Centrální zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech závislých na svých provozních potřebách a provozních potřebách pověřujících zadavatelů. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou rovněž závislé na provozních potřebách Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů a jejich počet může být od jednotek až po stovky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/12/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 252-464131

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících: 48

Má být:

Začátek: 20. 2. 2017

Konec: 31. 12. 2023

VII.2)Další dodatečné informace:

Opravovaný údaj v odst. II.2.7) „Doba trvání v měsících: 48" byl uveřejněn ve formuláři Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací (číslo oznámení TED: 2018/S 248-573305; evidenční číslo formuláře: F2018-044892).

V původním Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uvedeno „Doba trvání v měsících: 24".