Služby - 626963-2020

24/12/2020    S251

Malta-Valletta: Zajištění prostor, služeb a dodávek týkajících se nástroje na podporu přesídlení v Istanbulu v Turecku

2020/S 251-626963

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Poštovní adresa: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Obec: Valletta
Kód NUTS: MT0 MALTA
PSČ: MRS 1917
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Azyl

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění prostor, služeb a dodávek týkajících se nástroje na podporu přesídlení v Istanbulu v Turecku

Spisové číslo: EASO/2020/830
II.1.2)Hlavní kód CPV
75000000 Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura vypisuje otevřené výběrové řízení s cílem uzavřít rámcovou smlouvu na služby s vybraným zhotovitelem na zajištění prostor, služeb a dodávek souvisejících s provozem zařízení na podporu přesídlení v oblasti Istanbulu v Turecku. Viz také bod 1.7 specifikací nabídkového řízení (část 1) „Objem a hodnota zakázky: kolik toho máme v plánu zakoupit?“ (Viz internetová adresa uvedená v odd. I.3)).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79500000 Pomocné kancelářské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: TR TÜRKİYE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele v Istanbulu; jakékoli místo mimo prostory poskytovatele služeb v metropolitní oblasti Istanbulu; další místa mimo Istanbul v Turecku pro služby vzdáleného nastavení.

II.2.4)Popis zakázky:

EASO má v úmyslu uzavřít smlouvu se stranou s prokazatelnou provozní praxí v oblasti práce s uprchlíky v Turecku, jejíž prostory budou využívány a která musí poskytovat různé druhy služeb a dodávek souvisejících s přesídlením. Vzhledem k výše uvedenému se očekává, že vybraný zhotovitel poskytne následující:

1) prostory a kancelářské prostory;

2) služby administrativní, technické a provozní podpory pro RSF;

3) logistická podpora pro výběrové mise členských států EU;

4) logistická podpora pro mise členských států EU před odjezdem (CHOP);

5) logistická podpora pro lékařské vyšetření/hodnocení;

6) podpůrné služby související s operačními činnostmi RSF.

Viz také bod 1.7 specifikací nabídkového řízení (část 1) „Objem a hodnota zakázky: kolik toho máme v plánu zakoupit?“ (Viz internetová adresa uvedená v odd. I.3)).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/02/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/02/2021
Místní čas: 11:00
Místo:

Prostory EASO na Maltě.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, státní příslušnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň dva pracovní dny předem na adresu: contracts@easo.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/12/2020