Leveringen - 631021-2021

TITitelNederland-Rotterdam: Software voor ERP (Enterprise resource planning)
NDPublicatienummer aankondiging631021-2021
PDPublicatiedatum10/12/2021
OJNummer PB S240
TWPlaats van de koperROTTERDAM
AUOfficiële naam van de koperGemeente Rotterdam (22071782)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperNL
AAType koper3 - Regionale/lokale overheid
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden06/12/2021
NCType contract2 - Leveringen
PRType procedureC - Concurrentiegerichte dialoog
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)48441000 - Software voor financiële analyse
48000000 - Software en informatiesystemen
48451000 - Software voor ERP (Enterprise resource planning)
48440000 - Software voor financiële analyse en boekhouding
72212440 - Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding
72212451 - Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
72212441 - Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse
48812000 - Financiële-informatiesystemen
72263000 - Software-implementatiediensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)NL
IAInternetadres (URL)http://www.rotterdam.nl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU