Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 65659-2022

Submission deadline has been amended by:  135346-2022
TITitelNederland-Haarlem: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
NDPublicatienummer aankondiging65659-2022
PDPublicatiedatum07/02/2022
OJNummer PB S26
TWPlaats van de koperHAARLEM
AUOfficiële naam van de koperVeiligheidsregio Kennemerland (6236577)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperNL
AAType koper6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden02/02/2022
DTUiterste indieningsdatum28/03/2022
NCType contract2 - Leveringen
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)34330000 - Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
43800000 - Werkplaatsuitrusting
44316400 - Handgereedschappen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)NL
IAInternetadres (URL)http://www.vrk.nl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU