TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 66414-2018

13/02/2018    S30    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Griekenland-Chalkida: Loodvrije benzine

2018/S 030-066414

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Dimos Chalkideon
Lilantion & Megasthenoys
Ter attentie van: KOYMAROS ANTONIOS
341 00 Chalkida
Griekenland
Telefoon: +30 2221355172
E-mail: antonios.koumaros@0932.syzefxis.gov.gr
Fax: +30 2221035002

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.dimoschalkideon.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Ληλαντίων & Μεγασθένους
Contactpunt(en): Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
341 00 Χαλκίδα
Griekenland
Internetadres: www.promitheus.gov.gr

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09132100, 09135100, 09134200, 09211000

Beschrijving
Loodvrije benzine .
Stookolie .
Dieselbrandstof .
Smeerolie en smeermiddelen .