Diensten - 68147-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 030-068147

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 001-000731)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Államkincstár
EKRSZ_68241030
Hold utca 4.
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Szenczi Erika
Telefoon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.allamkincstar.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MÁK épületeiben üzemeltetés, karbantartás, javítás

Referentienummer: EKR001090682018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban az eljárás tárgya karakterkorlát okán került röviden feltüntetésre. Az eljárás tárgya: Magyar Államkincstár épületgépészeti, lég- és klímatechnikai, épületvillamossági, épületfelügyeleti berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítása

1. rész: Kelet-Magyarországi ingatlanok

2. rész: Nyugat-Magyarországi ingatlanok

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000731

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.4.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

18. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.

19. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

21. Ajánlatkérő konzulátciót nem, de helyszíni bejárást tart, melynek helyszínei és időpontjai: (karakterkorlát miatt jelen felhívásban nem kerül részletezésre

Az ajánlati felhívás TED-en történő megjelenésének napját követő 2. és 3. hét munkanapjain a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírás melléklete) részletezettek szerint.

22. Nyertes ajánlattevő legkésőbb szerződéskötésre rendelkezzen legalább káronként 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint összegű, évenként 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint összegű épületüzemeltetői, karbantartási, javítási munkák ellátása során vagy el nem látása miatti károk fedezetére vonatkozó felelősségbiztosítással, mely biztosítás hatályát a szerződés megszűnéséig fenntartja. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni. A felelősségbiztosítás több rész esetében is felhasználható.

Kiegészítés a felhívás II.2) 5. pontjához (mindkét rész esetében): Az ajánlati ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:

1.1. Üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/36 hónap) - Súlyszám: 60

1.2. Eseti feladatok rezsióra díja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 18

1.3.1.Új objektumok esetében a gondnoki tevékenység, épület üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) - Súlyszám: 2

1.3.2.Új objektumok esetében a fűtés, gázellátás karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.3.Új objektumok esetében a hűtés, légtechnika karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.4.Új objektumok esetében a víz, csatorna, épületfelügyelet karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.5.Új objektumok esetében a kapuk, nyílászárók, ajtók, sorompók, hidraulikus hulladékprés karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.6.Új objektumok esetében az épületvillamossági karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

Te lezen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

18. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.

19. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

21. Ajánlatkérő konzulátciót nem, de helyszíni bejárást tart, melynek helyszínei és időpontjai: (karakterkorlát miatt jelen felhívásban nem kerül részletezésre

Az ajánlati felhívás TED-en történő megjelenésének napját követő 2. és 3. hét munkanapjain a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírás melléklete) részletezettek szerint.

22. Nyertes ajánlattevő legkésőbb szerződéskötésre rendelkezzen legalább káronként 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint összegű, évenként 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint összegű épületüzemeltetői, karbantartási, javítási munkák ellátása során vagy el nem látása miatti károk fedezetére vonatkozó felelősségbiztosítással, mely biztosítás hatályát a szerződés megszűnéséig fenntartja. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni. A felelősségbiztosítás több rész esetében is felhasználható.

Kiegészítés a felhívás II.2) 5. pontjához (mindkét rész esetében): Az ajánlati ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:

1.1. Üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/36 hónap) - Súlyszám: 60

1.2. Eseti feladatok rezsióra díja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 18

1.3.1.Új objektumok esetében a gondnoki tevékenység, épület üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) - Súlyszám: 2

1.3.2.Új objektumok esetében a fűtés, gázellátás karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.3.Új objektumok esetében a hűtés, légtechnika karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.4.Új objektumok esetében a víz, csatorna, épületfelügyelet karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.5.Új objektumok esetében a kapuk, nyílászárók, ajtók, sorompók, hidraulikus hulladékprés karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/alkalom) - Súlyszám: 2

1.3.6.Új objektumok esetében az épületvillamossági karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (nettó Ft/m2/hónap) - Súlyszám: 2

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.