TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68734-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Almería: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2018/S 031-068734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería
C/ Hermandad de Donantes de Sangre, sin número
Contactpunt(en): Plataforma de Logística Sanitaria de Almería
04009 Almería
Spanje
Telefoon: +34 950016172
Fax: +34 950016121

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33141000

Beschrijving
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 284 525,37 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Cardiva Soluciones Integrales, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 78 210,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

St. Jude Medical España, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 153 201,35 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Medtronic Ibérica, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 905 900,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Izasa Hospital, S.L.U.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 199 450,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Cathmedical Cardiovascular, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 106 440,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Terumo Europe España, S.L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 98 844,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Cardiva 2, S.L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 217 124,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 8
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Biotronik Spain, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 89 500,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 9
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

B.Braun Surgical, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 10 500,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 10
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Boston Scientific Iberica, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 16 380,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 11
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Palex Medical, S.A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 37 527,90 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 12
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

World Médica, S.L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 14 450,00 EUR
Zonder btw