TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68897-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Oviedo: Reiniging van gebouwen

2018/S 031-068897

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Oviedo
Plaza de la Constitución, sin número
33071 Oviedo
Spanje
Telefoon: +34 985981800
E-mail: seccioncontratacion@oviedo.es
Fax: +34 985204371

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90911200, 90911300, 90919200

Beschrijving
Reiniging van gebouwen.
Wassen van ramen.
Schoonmaken van kantoren.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 834 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Fomento de construcciones y contratas, S.A.
Plaza de America, 10, 5ª planta
33005 Oviedo
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 319 233,00 EUR
Zonder btw