TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68909-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Yaiza: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2018/S 031-068909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Yaiza
P-3503400-H
Plaza de los Remedios, 1
Contactpunt(en): Departamento de Contratación
35570 Yaiza
Spanje
Telefoon: +34 928836222
E-mail: contratacion@ayuntamientodeyaiza.es
Fax: +34 928830035

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.yaiza.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77310000, 90680000

Beschrijving
Beplanten en onderhouden van groengebieden.
Strandreinigingsdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 959 536,06 EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Urbaser, S.A.
Camino de Las Hormigueras, 171
28031 Madrid
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 019 984,20 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 764 886,16 EUR
Zonder btw