Diensten - 68954-2018

Beknopt weergeven

14/02/2018    S31

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2018/S 031-068954

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsWspt-Comrcl-Subs@mod.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34510000 Schepen, 35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen, 42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting, 50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting, 50246000 Onderhoud van havenuitrusting, 50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen, 55100000 Hoteldiensten, 55500000 Kantine- en cateringdiensten, 60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval), 63120000 Opslag- en magazijndiensten, 63521000 Dienstverlening door bevrachtingsagentschap, 63723000 Afmeerdiensten, 64122000 Interne kantoorbodediensten, 65000000 Openbare voorzieningen, 71311300 Adviezen inzake infrastructuur, 77314000 Onderhoud van terreinen, 79520000 Reprografiediensten, 79710000 Beveiligingsdiensten, 79811000 Digitale drukkerijdiensten, 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu, 98363000 Duikdiensten

Beschrijving
Schepen .
Oorlogsschepen en bijbehorende delen .
Hijs-, hef- en transportuitrusting .
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting .
Onderhoud van havenuitrusting .
Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen .
Hoteldiensten .
Kantine- en cateringdiensten .
Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) .
Opslag- en magazijndiensten .
Dienstverlening door bevrachtingsagentschap .
Afmeerdiensten .
Interne kantoorbodediensten .
Openbare voorzieningen .
Adviezen inzake infrastructuur .
Onderhoud van terreinen .
Reprografiediensten .
Beveiligingsdiensten .
Digitale drukkerijdiensten .
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu .
Duikdiensten .
II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 31.3.2020