Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 70158-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Predbežné oznámenie o obstarávaniach GR ENV v roku 2016
NDČíslo zverejnenia oznámenia70158-2016
PDDátum uverejnenia02/03/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka43
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný19/02/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu9 - Neuplatniteľné
TDTyp oznámenia0 - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky9 - Nehodiace sa
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90713000 - Konzultačné služby týkajúce sa otázok životného prostredia
90710000 - Environmentálny manažment
79400000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)