Služby - 709171-2022

20/12/2022    S245

Taliansko-Parma: Poradenské služby v oblasti riadenia

2022/S 245-709171

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV006 Rīga
PSČ: LV-1050
Štát: Lotyšsko
E-mail: berec@berec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.berec.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.berec.europa.eu/en/public-procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-1882
Štát: Luxembursko
E-mail: cdt@cdt.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.cdt.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.cdt.europa.eu/en/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
PSČ: 570 01
Štát: Grécko
E-mail: cedefop@cedefop.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.cedefop.europa.eu/en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)
Mesto/obec: Angers
Kód NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
PSČ: 49101
Štát: Francúzsko
E-mail: cpvo@cpvo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://cpvo.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 43126
Štát: Francúzsko
E-mail: info@eba.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eba.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eba.europa.eu/about-us/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
PSČ: FI-00121
Štát: Fínsko
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://echa.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eea.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES114 Pontevedra
PSČ: 36201
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.efca.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.efca.europa.eu/en/content/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT-01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eige.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eige.europa.eu/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU11 Budapest
PSČ: 1117
Štát: Maďarsko
E-mail: procurement@eit.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eit.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eit.europa.eu/work-with-us/procurement/about-eu-public-procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán práce (ELA)
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 09
Štát: Slovensko
E-mail: procurement@ela.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ela.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.ela.europa.eu/en/calls
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
PSČ: 1083 HS
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@ema.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ema.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
Mesto/obec: Athens
Kód NUTS: EL30 Aττική / Attiki
PSČ: 15231
Štát: Grécko
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.enisa.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.enisa.europa.eu/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska prokuratúra (EPPO)
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-1855
Štát: Luxembursko
E-mail: procurement@eppo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eppo.europa.eu/en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eppo.europa.eu/en/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75589
Štát: Francúzsko
E-mail: info@esma.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.esma.europa.eu/about-esma/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Mesto/obec: Tallinn
Kód NUTS: EE0 Eesti
PSČ: 10415
Štát: Estónsko
E-mail: procurement@eulisa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eulisa.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
PSČ: 2517 JR
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eurojust.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eurojust.europa.eu/about-us/procurement/procurement-eurojust
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.europol.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT13 Wien
PSČ: 1040
Štát: Rakúsko
E-mail: procurement@fra.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://fra.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://frontex.europa.eu/about-frontex/procurement/procurement/general-information/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511 Barcelona
PSČ: 08019
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@f4e.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://fusionforenergy.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://fusionforenergy.europa.eu/governance-committees/procurement-contracts-committee/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 170 00
Štát: Česko
E-mail: com@euspa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.euspa.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES213 Bizkaia
PSČ: 48003
Štát: Španielsko
E-mail: information@osha.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://osha.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@srb.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.srb.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.srb.europa.eu/en/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eacea.ec.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-tender_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-research-council-executive-agency_en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://erc.europa.eu/about-erc/tender-opportunities
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 Luxembourg
PSČ: L-1543
Štát: Luxembursko
E-mail: procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eib.org/en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eda.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eda.europa.eu/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre európske železnice (EU-RAIL)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1060
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@s2r.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://rail-research.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://rail-research.europa.eu/participate/call-for-proposals/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3 (SESAR)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
E-mail: info@sesarju.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sesarju.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.sesarju.eu/procurement
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:

talianska štátna príslušnosť

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Referenčné číslo: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Prostredníctvom pridelenia rokovacieho konania NP/EFSA/FIN/2022/01 na zvýšenie krytia rámcovej zmluvy OC/EFSA/FIN/2019/01 o 25 000 000 EUR.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Opis obstarávania:

Prostredníctvom pridelenia rokovacieho konania NP/EFSA/FIN/2022/01 na zvýšenie krytia rámcovej zmluvy OC/EFSA/FIN/2019/01 o 25 000 000 EUR.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici
Vysvetlenie:

1. Pôvodná rámcová zmluva bola pridelená po verejnej súťaži a možnosť využitia článku 11.1 písm. e) prílohy 1 k nariadeniu EÚ o rozpočtových pravidlách bola oznámená v špecifikáciách obstarávania pôvodného obstarávacieho konania.

2. Rokovacie konanie v súlade s článkom 11.1 písm. e) prílohy 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ sa má podľa návrhu začať do 3 rokov po nadobudnutí účinnosti pôvodnej zmluvy.

3. Nové služby predstavujú 50 % pôvodného krytia zmluvy.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 128-311695
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT01
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Deloitte Consulting & Advisory
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 474429572
Mesto/obec: Zaventem
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT02
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: KPMG Advisory CVBA/SCRL
Mesto/obec: Zaventem
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1930
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bearing Point France SAS
Identifikačné číslo organizácie (IČO): FR96443021241
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT03
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PricewaterhouseCoopers PWC EU Services EESV
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0872783825
Mesto/obec: Machelen
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1831
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT04
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Business Integration Partners Spa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 03976470967
Mesto/obec: Milano
Kód NUTS: ITC4C Milano
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RHEA Systems SA
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0447709339
Mesto/obec: Wavre
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1300
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/12/2022