Služby - 72949-2020

TINázovSlovensko-Ružomberok: Služby verejnej cestnej dopravy
NDČíslo zverejnenia oznámenia72949-2020
PDDátum uverejnenia13/02/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka31
TWMesto kupujúcehoRUŽOMBEROK
AUOficiálny názov kupujúcehoMesto Ružomberok (00315737)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný10/02/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)60112000 - Služby verejnej cestnej dopravy
RCMiesto plnenia (NUTS)SK031
IAInternetová adresa (URL)https://www.ruzomberok.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ