Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 84377-2019

22/02/2019    S38

Spojené království/Velká Británie-Londýn: Stravovací služby a dodávky

2019/S 038-084377

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: One Canada Square
Obec: London
Kód NUTS: UKI4 Inner London – East
PSČ: E14 5AA
Země: Spojené království
Kontaktní osoba: Procurement Team
E-mail: tenders@eba.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://eba.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://eba.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4490
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stravovací služby a dodávky

Spisové číslo: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
II.1.2)Hlavní kód CPV
55300000 Provozování restaurací a podávání jídel
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský orgán pro bankovnictví hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jediným dodavatelem v oblasti stravovacích služeb a dodávek. Základem těchto stravovacích služeb bude mimo jiné příprava a podávání bufetových obědů návštěvníkům EBA, a to včetně delegátů a hodnostářů EU na jednáních pořádaných EBA. Hlavní odpovědností cateringového dodavatele bude dodávka palety bufetových obědů, jakož i kancelářského občerstvení jako čaj, voda, cukr atd.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
55321000 Příprava jídel
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR101 Paris
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Tour Europlaza

20 Avenue Andre' Prothin

92997 Courbevoie

La Défense

Paris

FRANCIE

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je poskytování stravovacích služeb a dodávek v ústředí EBA zhotovitelem. Stravovací služby jsou vyžadovány zejména během jednání. Tato zakázka se nevztahuje na každodenní poskytování obědů v jídelně pro zaměstnance.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

12 měsíců, s možností prodloužení až 3krát, pokaždé o období 12 měsíců, a tudíž nejvyšší maximální možná doba trvání je 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

EBA může uplatnit možnost navýšení finančního stropu rámcové zakázky v pozdější fázi prostřednictvím jednacího řízení pro opakování podobných služeb a dodávek v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. e) přílohy I finančního nařízení platného pro obecný rozpočet Evropské unie.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/04/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/04/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropský orgán pro bankovnictví, Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Účast při otevírání nabídek je povolena maximálně 1 zástupci každého uchazeče. Z bezpečnostních důvodů a aby se mohli zúčastnit otevírání nabídek, musí uchazeči informovat EBA o svém zájmu zúčastnit se emailem (tenders@eba.europa.eu) alespoň 3 pracovní dny před datem otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: One Canada Square Floor 46
Obec: London
PSČ: E14 5AA
Země: Spojené království
Internetová adresa: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/02/2019