Služby - 93249-2017

14/03/2017    S51

Lucembursko-Lucemburk: Vývojová práce (pilotní studie) za účelem statistik přímých zahraničních investic (FDI) založených na koncepci konečného vlastníka a statistik FDI rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od převzetí již existujících podniků

2017/S 051-093249

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2920
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: paní Maria Helena Figueira, ředitelka ředitelství G „Globální obchodní statistiky“
E-mail: ESTAT-DIRECTORATE-G-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Statistika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vývojová práce (pilotní studie) za účelem statistik přímých zahraničních investic (FDI) založených na koncepci konečného vlastníka a statistik FDI rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od převzetí již existujících podniků.

Spisové číslo: ESTAT/G/2017/002.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79330000 Statistické služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je: vývojová práce (pilotní studie) za účelem statistik přímých zahraničních investic (FDI) založených na koncepci konečného vlastníka a statistik FDI rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od převzetí již existujících podniků.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem vývojové práce (pilotní studie) je:

1) určit podmínky, včetně metodického rámce, pro zavádění nových sběrů údajů týkajících se:

— konečné investující země (vnitřní FDI),

— konečné hostitelské země (vnější FDI),

— přímých zahraničních investic do nových projektů (tzv. investice ‚na zelené louce‘) oproti převzetí již existujících podniků (jak vnitřní, tak i vnější FDI);

2) posoudit náklady příslušných sběrů údajů;

3) posoudit kvalitu statistik;

4) posoudit srovnatelnosti mezi jednotlivými zeměmi.

Hlavními úkoly jsou:

1) úkol č. 1 – vytvoření pilotních studií;

2) úkol č. 2 – průběžná pomoc zúčastněným zemím během pilotní fázi studie;

3) úkol č. 3 – hodnocení pilotních studií.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/05/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/05/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty uvedenou v oddíle I.1 alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsáno oprávněným úředníkem uchazeče a musí uvádět jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/03/2017