Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 93828-2020

26/02/2020    S40

Belgicko-Brusel: Podpora začatia a vykonávania klimatického paktu

2020/S 040-093828

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Climate Action
Poštová adresa: CLIMA A.4 – Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent BU-24 00/061
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora začatia a vykonávania klimatického paktu

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.A.3 – Adaptácia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/04/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora preskúmania rezervy stability trhu systému obchodovania s emisiami EÚ

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.1 Vývoj politiky v oblasti obchodovania s emisiami a obchodovanie s nimi formou aukcie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/05/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby tretej spoločnej aukčnej platformy

II.1.2)Hlavný kód CPV
90000000 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.1 – Vývoj politiky v oblasti obchodovania s emisiami a obchodovanie s nimi formou aukcie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
16/03/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Posúdenie prihlášok nových účastníkov a zmien na úrovni výroby pre bezplatné pridelenie kvót v rámci systému obchodovania s emisiami vrátane zariadenia technickej podpory

II.1.2)Hlavný kód CPV
90000000 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.2 – Uplatňovanie systému obchodovania s emisiami a IT.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/05/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora uplatňovania nariadenia EÚ 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA B.3 – Medzinárodný trh s uhlíkom, letecká a námorná doprava.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/07/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Emisie a/alebo účinky iných látok ako CO2 v leteckej doprave počas letu v nadväznosti na prvú štúdiu (2019-2020 EASA-DG MOVE), ďalej podľa článku 30 ods. 4 smernice o obchodovaní s emisnými kvótami EÚ, vrátane zváženia príslušných politických opatrení

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.2 – Uplatňovanie systému obchodovania s emisiami a IT.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/07/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hodnotenie opatrení v oblasti klímy v Európskom sociálnom fonde (ESF+)

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.1 – Stratégia a ekonomické hodnotenie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
16/03/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ročné preskúmanie rozhodnutia o spoločnom úsilí (effort sharing decision – ESD) súpisov skleníkových plynov členských štátov podľa nariadenia o mechanizme monitorovania

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.2 – Správa vecí verejných a spoločné úsilie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/04/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.2 – Správa vecí verejných a spoločné úsilie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/06/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ďalší rozvoj nástroja na výpočet energetickej spotreby vozidiel VECTO

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.C.4 – Cestná doprava.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
18/05/2020

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/02/2020