Servizzi - 350785-2019

26/07/2019    S143

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif ukoll valutazzjoni tal-kwalità ta' dawn is-servizzi u konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà

2019/S 143-350785

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Mme Alexandra de Maleville
Posta elettronika: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Mme Alexandra de Maleville
Posta elettronika: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif ukoll valutazzjoni tal-kwalità ta' dawn is-servizzi u konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà

Numru ta' referenza: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79713000 Servizzi ta' gwardji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet attwali u tal-futur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, kif ukoll valutazzjoni tal-kwalità ta' dawn is-servizzi u konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà.

Il-kuntratt jinvolvi:

— lott 1: immaniġġjar operazzjonali għas-sigurtà u s-sikurezza,

— lott 2: valutazzjoni u sorveljanza tar-rendimenti u tal-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-kuntrattur għal-lott 1; konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 1
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti kuntratti li jorbtu flimkien il-lottijiet jew gruppi ta' lottijiet li ġejjin:

Mhux applikabbli għal dan il-kuntratt.

Il-kandidati jistgħu jitfgħu applikazzjoni għal lott 1 jew għaż-2 lottijiet. Madankollu, se jingħataw lott wieħed biss.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
75251000 Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar
79710000 Servizzi tas-sigurtà
79714000 Servizzi ta' sorveljanza
79715000 Servizzi tar-ronda
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ġewwa u madwar il-binjiet attwali u tal-futur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-immaniġġjar operazzjonali għas-sikurezza u s-sigurtà tal-binjiet okkupati jew li jridu jiġu okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) u mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Is-servizzi jinkludu tipi differenti ta' servizzi, fost oħrajn ta' mmaniġġjar tal-Istazzjon Ċentrali tas-Sigurtà u tan-Nar (PCS/PCI), ta' għassiesa wieqfa u mobbli, ta' pattulja mobbli, protezzjoni armata tal-binjiet u tal-VIP, ta' kontroll tal-aċċess, ilqugħ, akkreditament, għassa fuq is-sit, sorveljanza bil-vidjow, servizzi ta' sikurezza li jinkludu b'mod partikolari s-sikurezza kontra n-nar u l-għajnuna medika ta' emerġenza, xogħlijiet amministrattivi (rivisti stampati, …) u taħriġ.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien bażiku ta' kull qafas ta' kuntratt hu ta' 24 xahar, bi 3 tiġdidiet taċiti annwali, kull darba għal tul ta' żmien ta' 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-valutazzjoni tal-kwalità tas-servizzi tal-għassa u tas-sigurtà kontra n-nar ipprovduti mill-kuntrattur għal-lott 1 kif ukoll il-konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79417000 Servizzi ta' konsulenza dwar is-sigurtà
79710000 Servizzi tas-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ġewwa u madwar il-binjiet attwali u tal-futur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-binjiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-valutazzjoni u s-sorveljanza tas-servizzi u tal-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-kuntrattur tal-lott 1.

Is-servizzi jinkludu servizzi ta' valutazzjoni tal-kwalità tas-servizzi u tal-konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà, servizzi ta' studji, investigazzjonijiet b'sors miftuħ (Open Source Intelligence, OSINT), xogħlijiet amministrattivi speċifiċi (fajls tal-pajjiżi/komunikazzjoni ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi,…).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien bażiku ta' kull kuntratt hu ta' 24 xahar, bi 3 tiġdidiet taċiti annwali, kull darba għal tul ta' żmien ta' 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara t-taqsima 5.5.1) tal-klawżoli amministrattivi.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

F'dak li għandu x'jaqsam mal-lott 1, ara t-taqsima 5.5.1) tal-klawżoli amministrattivi.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

— id-dħul fuq l-investiment mhuwiex kompletament garantit fuq perijodu ta' erba' snin, -rekwiżit ta' kontinwità tas-servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar fil-perijodu ta' tmiem progressiv tal-kuntratt, -is-sensittività tal-kuntratt: il-ħtieġa li jiġi limitat it-tixrid ta' informazzjoni li jista' jkollha x'taqsam mas-sikurezza tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/08/2019
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 06/12/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 06 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Din il-proċedura se ssir f'2 fażijiet separati.

Fl-ewwel (1) stadju, l-operaturi ekonomiċi interessati kollha jistgħu jippreżentaw talba għas-sehem li tinkludi l-informazzjoni amministrattiva u d-dokumenti relatati mal-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (ara l-parti 4 tal-klawżoli amministrattivi).

Matul it-2 stadju, l-operaturi ekonomiċi li ppreżentaw tali applikazzjoni li mhumiex f'sitwazzjoni ta' twarrib u li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla se jkunu mistiedna jippreżentaw offerta (ara l-parti 4 tal-klawżoli amministrattivi).

Id-dokumenti pertinenti biex titressaq talba għas-sehem (l-1 stadju) jistgħu jitniżżlu mis-sit tal-Internet tal-e-tendering

Għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, ċerti dokumenti meħtieġa għas-sottomissjoni ta' offerta (it-2 stadju) mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku fuq is-sit tal-Internet tal-e-tendering. Dawn id-dokumenti se jiġu pprovduti biss lill-kandidati mistiedna li jitfgħu offerta fil-qafas tat-2 stadju.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1, avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: L-67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali.

Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/07/2019