Официален уебсайт на Европейския съюз

Регистрирайте се сега за проявата на TED на 29—30 април 2024 г. 


 

Радваме се да съобщим, че вече започна регистрацията за предстоящата проява Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence („Огромният потенциал на данните за обществените поръчки: прозрачност в обществените поръчки — използване на изкуствения интелект“).

Тази проява, която ще се проведе на 29—30 април 2024 г. в Residence Palace в Брюксел и онлайн, ще спомогне за разкриването на огромния потенциал на данните за обществените поръчки и ще даде възможност за размисъл на всички заинтересовани страни относно начините за справяне със сложната среда на данните за обществените поръчки в бъдеще.

Запазете мястото си сега! 

Присъединете се към нас за задълбочени наблюдения, дискусии и обмен по теми като пространството на данни за обществените поръчки, трансформиращото въздействие на изкуствения интелект и електронните формуляри — изключителния стандарт за публикуване на данни за обществените поръчки от октомври 2023 г. насам. Тези теми ще бъдат представени от оратори експерти от национални органи, институции на ЕС, НПО и специалисти в областта на обществените поръчки.

Освен това проявата ще даде възможност да се отбележи успехът на лауреатите на наградата „Посланик на TED“. 

Следвайте тази връзка за повече подробности относно програмата на проявата и се регистрирайте тук за нея, за да обсъдите заедно с другите участници бъдещето на европейските обществени поръчки.

Ако имате въпроси, моля, пишете на следния адрес: OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Очакваме вашето участие!