Официален уебсайт на Европейския съюз

Лауреати на наградата „Посланик на TED“

Банер „Обществени поръчки“

 

Конкурсът за наградата „Посланик на TED“ се организира в контекста на подготвителното действие. Той вече приключи и победителите са избрани. В таблицата по-долу ще намерите имената им и връзки към техните есета.

 

Име(на) на автора(ите) Тема на изследването Есе
Ioannis Fountoukidis, Ioannis E. Antoniou и Nikos C. Varsakelis Тема 1: Прозрачност на обществените поръчки „Analyzing the Competition in Public Procurement Procedures using Graph Analytics“, Social and economic challenges and regional development (2021 г.), стр. 107—119
Javier Miranzo-Díaz, Agustí Cerrillo i Martinez, Ramon Galindo Caldés и Judith Castro Carranza Тема 1: Прозрачност на обществените поръчки „Corruption risk analysis in local public procurement: a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona“, International Review of Administrative Sciences 89.3 (2023 г.), стр. 919—934
Tongle Si Тема 1: Прозрачност на обществените поръчки „Opportunities and Challenges for Foreign Undertakings in China’s PPPs Market“, European Procurement & Public Private Partnership Law Review 17.1 (2022 г.), стр. 33—43 
Désirée U. Klingler, Steven L. Schooner Тема 2: Екологосъобразни обществени поръчки „Promoting Sustainable Public Procurement Through Economic Policy Tools: From Moral Suasion to Nudging“, European Journal of Public Procurement Markets 4.4 (2022 г.), стр. 68—80
Marta Andhov Тема 2: Екологосъобразни обществени поръчки „Contracting authorities and strategic goals of public procurement – a relationship defined by discretion?“, Discretion in EU Public Procurement Law (2018 г.), стр. 117—138
Alina Bilan Тема 2: Екологосъобразни обществени поръчки  „Buying Green? How a Green Public Procurement-Dedicated Law Can Do More Harm than Good“, Europeanization of Environmental Policies and their Limitations (2021 г.), стр. 101—119
Gabriella M. Racca Тема 3: Нововъзникващи технологии за изкуствен интелект (ИИ) в областта на обществените поръчки „Digital transformation for effective E-Procurement“, Into the Northern Light (2020 г.)
Aristotelis Mavidis, Dimitrios Folinas Тема 3: Нововъзникващи технологии за изкуствен интелект (ИИ) в областта на обществените поръчки „Industry 4.0 and e-public procurement: a profitable coexistence“, 5th Logistics International Conference (2022 г.), стр. 210—221
Bedri Kamil Onur Tas  Тема 3: Нововъзникващи технологии за изкуствен интелект (ИИ) в областта на обществените поръчки „Weak Supervision Can Help Detecting Corruption in Public Procurement“, Intelligent Systems and Applications (2022 г.), стр. 548—555
Pedro Cerqueira Gomes, Roberto Caranta Тема 4: Стимулиране на иновации чрез обществени поръчки „Public Procurement and Innovation“, ERA Forum 22 (2021 г.), стр. 371—385
Felippe Santos, Rodrigo Lozano, Maria Barreiro-Gen Тема 4: Стимулиране на иновации чрез обществени поръчки „Developing a harmonic sustainable public procurement framework“, Environment, Development and Sustainability (2022 г.)
Aris Georgopoulos Тема 4: Стимулиране на иновации чрез обществени поръчки „The EU’s Joint Procurement Agreement in Light of COVID-19: Learning the Correct Lessons from the Pandemic and Identifying Actions for Improvement“, Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic (2021 г.), стр. 175—196

Вижте правилата на конкурса.