TED ambasadorių konkurso laureatai

Viešųjų pirkimų tarnybos reklamjuostė

 

TED ambasadorių apdovanojimų konkursas organizuojamas vykdant parengiamuosius veiksmus. Jis jau baigtas, nugalėtojai išrinkti. Jų vardus, pavardes ir nuorodas į apdovanotus tekstus galite rasti šioje lentelėje.

 

Autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) Mokslinių tyrimų tema Tekstas
Ioannis Fountoukidis, Ioannis E. Antoniou ir Nikos C. Varsakelis 1 tema. Viešųjų pirkimų skaidrumas "Konkurencijos viešųjų pirkimų procedūrose analizė pasitelkiant grafikus“ (angl. Analyzing the Competition in Public Procurement Procedures using Graph Analytics." Social and economic challenges and regional development (2021): 107-119
Javier Miranzo-Díaz, Agustí Cerrillo i Martinez, Ramon Galindo Caldés ir Judith Castro Carranza 1 tema. Viešųjų pirkimų skaidrumas "Korupcijos rizikos analizė vietinio masto viešuosiuose pirkimuose. Barselonos Àrea Metropolitana apžvalga“ (angl. Corruption risk analysis in local public procurement:a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona." International Review of Administrative Sciences 89.3 (2023): 919-934
Tongle Si 1 tema. Viešųjų pirkimų skaidrumas „Užsienio įmonių galimybės ir uždaviniai Kinijos VPSP rinkoje“ (angl. Opportunities and Challenges for Foreign Enterprises in the China’s PPP Market), Europos viešųjų pirkimų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės teisės apžvalga 17.1 (2022): 33-43 
Désirée U. Klingler, Steven L. Schooner 2 tema. Žalieji viešieji pirkimai „Tvarių viešųjų pirkimų skatinimas taikant ekonominės politikos priemones, nuo moralinio įtikinimo iki skatinimo“ (angl. Promoting Sustainable Public Procurement Through Economic Policy Tools: From Moral Suasion to Nudging) Europos viešųjų pirkimų rinkų žurnalas 4.4 (2022 m.): 68-80
Marta Andhov 2 tema. Žalieji viešieji pirkimai „Perkančiosios organizacijos ir strateginiai viešųjų pirkimų tikslai – diskretiškumo apibrėžti santykiai?“, (angl.Contracting authorities and strategic goals of public procurement – a relationship defined by discretion?, Discretion in EU Public Procurement Law (2018); 117-138
Alina Bilan 2 tema. Žalieji viešieji pirkimai  „Žalieji pirkimai? Kaip žaliuosius viešuosius pirkimus nustatantys įstatymai gali padaryti daugiau žalos negu naudos“ (angl. How a Green Public Procurement-Dedicated Law Can Do More Harm than Good" Europeanization of Environmental Policies and their Limitations (2021): 101-119
Gabriella M. Racca 3 tema. Naujos dirbtinio intelekto (DI) technologijos viešuosiuose pirkimuose „Skaitmeninė transformacija siekiant veiksmingo e. viešojo pirkimo“ (angl. Digital transformation for effective E-Procurement" Into the Northern Light (2020)
Aristotelis Mavidis, Dimitrios Folinas 3 tema. Naujos dirbtinio intelekto (DI) technologijos viešuosiuose pirkimuose „Pramonė 4.0 ir e. viešieji pirkimai: pelningas sambūvis“, (angl. Industry 4.0 and e-public procurement: a profitable coexistence), 5th Logistics International Conference (2022): 210-221
Bedri Kamil Onur Tas  3 tema. Naujos dirbtinio intelekto (DI) technologijos viešuosiuose pirkimuose „Silpnoji priežiūra gali padėti aptikti korupciją viešuosiuose pirkimuose“, (angl. Weak Supervision Can Help Detecting Corruption in Public Procurement,Intelligent Systems and Applications (2022): 548-555
Pedro Cerqueira Gomes, Roberto Caranta 4 tema. Inovacijų skatinimas vykdant viešuosius pirkimus "Public Procurement and Innovation " ERA Forum 22 (2021): 371-385
Felippe Santos, Rodrigo Lozano, Maria Barreiro-Gen 4 tema. Inovacijų skatinimas vykdant viešuosius pirkimus „Harmoningos tvarių viešųjų pirkimų sistemos kūrimas“ (angl. Developing a harmonic sustainable public procurement framework" Environment, Development and Sustainability (2022)
Aris Georgopoulos 4 tema. Inovacijų skatinimas vykdant viešuosius pirkimus „ES bendrų viešųjų pirkimų susitarimas atsižvelgiant į COVID-19: Pasimokyti iš pandemijų įgytos patirties ir nustatyti tobulinimo veiksmus“ (angl. The EU’s Joint Procurement Agreement in Light of COVID-19: Learning the Correct Lessons from the Pandemic and Identifying Actions for Improvement" Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic (2021): 175-196

 

Gal dar norite susipažinti su konkurso taisyklėmis? Jas rasite čia.