Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Câștigătorii concursului „Premiile pentru ambasadorii TED”

Banner – Achiziții publice

 

Premiul pentru Ambasadorii TED este un concurs organizat în contextul acțiunii pregătitoare. Concursul s-a încheiat, iar câștigătorii au fost selectați. Le puteți găsi numele și articolele în tabelul de mai jos.

 

Numele autorului/autorilor Subiectul de cercetare Articolul
Ioannis Fountoukidis, Ioannis E. Antoniou și Nikos C. Varsakelis Subiectul 1: „Transparența în domeniul achizițiilor publice” Analyzing the Competition in Public Procurement Procedures using Graph Analytics („Analiza concurenței din cadrul procedurilor de achiziție publică folosind analiza graficelor”), Social and economic challenges and regional development (2021): 107-119
Javier Miranzo-Díaz, Agustí Cerrillo i Martinez, Ramon Galindo Caldés și Judith Castro Carranza Subiectul 1: „Transparența în domeniul achizițiilor publice” Corruption risk analysis in local public procurement: a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona („Analiza riscului de corupție în achizițiile publice locale: situația în Àrea Metropolitana de Barcelona”) International Review of Administrative Sciences 89.3 (2023): 919-934
Tongle Si Subiectul 1: „Transparența în domeniul achizițiilor publice” Opportunities and Challenges for Foreign Undertakings in China’s PPP Market („Oportunități și provocări pentru întreprinderile străine pe piața chineză a parteneriatelor public-privat”), European Procurement & Public Private Partnership Law Review 17.1 (2022): 33-43 
Désirée U. Klingler, Steven L. Schooner Subiectul 2: „Achiziții publice ecologice” Promoting Sustainable Public Procurement Through Economic Policy Tools: From Moral Suasion to Nudging („Promovarea achizițiilor publice durabile prin intermediul instrumentelor de politică economică: de la presiune morală la presiuni mai puternice”, European Journal of Public Procurement Markets 4.4 (2022): 68-80
Marta Andhov Subiectul 2: „Achiziții publice ecologice” Contracting authorities and strategic goals of public procurement – a relationship defined by discretion? („Autoritățile contractante și obiectivele strategice ale achizițiilor publice – o relație definită de discreție?"), Discretion in EU Public Procurement Law (2018): 117-138
Alina Bilan Subiectul 2: „Achiziții publice ecologice”  Buying Green? How a Green Public Procurement-Dedicated Law Can Do More Harm than Good („Achiziții publice verzi? Cum legea privind achizițiile publice verzi poate dăuna în loc să ajute”), Europeanization of Environmental Policies and their Limitations (2021): 101-119
Gabriella M. Racca Subiectul 3: „Tehnologiile de inteligență artificială (IA) emergente în achizițiile publice” Digital transformation for effective E-Procurement („Transformarea digitală pentru achiziții publice electronice eficace”), Into the Northern Light (2020)
Aristotelis Mavidis, Dimitrios Folinas Subiectul 3: „Tehnologiile de inteligență artificială (IA) emergente în achizițiile publice” Industry 4.0 and e-public procurement: a profitable coexistence („Industria 4.0 și achizițiile publice electronice: o coexistență profitabilă”), A cincea conferință internațională de logistică (2022): 210-221
Bedri Kamil Onur Tas  Subiectul 3: „Tehnologiile de inteligență artificială (IA) emergente în achizițiile publice” Weak Supervision Can Help Detecting Corruption in Public Procurement („Supravegherea redusă poate ajuta la detectarea corupției în achizițiile publice”, Intelligent Systems and Applications (2022): 548-555
Pedro Cerqueira Gomes, Roberto Caranta Subiectul 4: „Stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice” Public Procurement and Innovation („Achizițiile publice și inovarea”, ERA Forum 22 (2021): 371-385
Felippe Santos, Rodrigo Lozano, Maria Barreiro-Gen Subiectul 4: „Stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice” Developing a harmonic sustainable public procurement framework („Dezvoltarea unui cadru armonios durabil pentru achizițiile publice”), Environment, Development and Sustainability (2022)
Aris Georgopoulos Subiectul 4: „Stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice” The EU’s Joint Procurement Agreement in Light of COVID-19: Learning the Correct Lessons from the Pandemic and Identifying Actions for Improvement („Acordul UE privind achizițiile publice comune în lumina pandemiei de COVID-19: învățarea lecțiilor corecte din pandemie și identificarea acțiunilor care ar necesita îmbunătățiri”), Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic (2021): 175-196

 

Aflați care a fost regulamentul concursului.