Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

TED Ambassador award


 

Regulamentul de concurs

 

Prezentare generală

Ce este „Premiul ambasadorilor TED”?

„Premiul ambasadorilor TED” este un concurs care are drept scop să identifice și să recompenseze cercetarea în domeniul achizițiilor publice. 

Cercetarea de înaltă calitate este esențială pentru promovarea inovării, a durabilității și a transparenței în domeniul achizițiilor publice. 

Candidații sunt invitați să depună eseuri pe care le-au publicat în acest domeniu. Câștigătorii vor primi premii în bani, iar eseurile lor vor fi publicate pe site-ul oficial al UE privind achizițiile publice - TED (Tenders Electronic Daily). Acestea vor fi incluse, de asemenea, într-un catalog online cu studii de înaltă calitate menite să promoveze schimbul de cunoștințe și inovarea în domeniul achizițiilor publice, pentru ca acest sector să devină mai eficient, mai ecologic și mai transparent. 

Concursul este promovat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în cadrul acțiunii pregătitoare „Transparența în achizițiile publice”.

Oficiul pentru Publicații este editorul oficial al legislației UE, al achizițiilor publice, al publicațiilor, al datelor deschise și al rezultatelor cercetării. Acesta reunește date privind contractele de achiziții publice din toate țările UE și din afara acesteia și le publică pe site-ul TED. 

TED este versiunea online a „Suplimentului la Jurnalul Oficial” al Uniunii Europene, dedicat achizițiilor publice. În fiecare an, aici sunt publicate circa 676 000 de anunțuri de achiziții publice, din care 258 000 sunt cereri de oferte în valoare de aproximativ 670 de miliarde EUR. TED reunește cumpărătorii și ofertanții. Este portalul oficial de acces la oportunitățile de afaceri din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și țările care sunt membre ale Acordului privind achizițiile publice. 

 

Cine poate participa?

Regulamentul de concurs se bazează pe articolele 206 și 207 din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene. Concursul respectă principiile transparenței și egalității de tratament.

Se adresează specialiștilor din domeniul achizițiilor publice din întreaga lume.

 • Puteți trimite un articol, un studiu sau un capitol dintr-un volum. Aceste eseuri trebuie să fi fost publicate online. Monografiile și tezele nu sunt acceptate în acest concurs. Eseurile trebuie să aibă cel mult 10 000 de cuvinte. Este vorba de tot textul, inclusiv, de exemplu, rezumatul, notele de subsol, referințele și tot conținutul din tabele, cifrele și anexele.
 • Limba: engleză
 • Acceptăm atât eseurile individuale, cât și pe cele scrise de mai multe persoane (coautori). Dacă alegeți să trimiteți un eseu scris cu mai multe persoane, vă rugăm să vă asigurați că toți autorii sunt de acord și își dau consimțământul pentru participarea la concurs.
 • Fiecare autor poate trimite doar un singur eseu.
 • Eseul dumneavoastră trebuie să fi fost publicat în perioada 1.1.2018 - 31.12.2022 în reviste online cu referenți de specialitate sau în volume cu un cod ISSN și/sau ISBN.
 • Nu sunt acceptate eseuri care nu au fost încă publicate.
 • Vor fi excluse eseurile care figurează într-o publicație în care un membru al juriului este „editor” sau „coautor” .
 • Concursul nu se adresează personalului care lucrează în instituțiile, agențiile, organismele și oficiile UE sau contractanților Oficiului pentru Publicații. 
 

Care sunt temele de cercetare?

Concursul se axează pe 4 teme de cercetare. Vă puteți înscrie în concurs pentru una din următoarele teme: 
 
 1. Tema 1: „Transparența în domeniul achizițiilor publice”

  Promovarea transparenței, a eficienței și a responsabilității. De exemplu, instrumente de monitorizare a transparenței în domeniul achizițiilor publice; statistici referitoare la achizițiile publice în statele membre cu privire la cantitatea/calitatea achizițiilor publice peste/sub prag; nerespectarea de către statele membre a legislației UE privind achizițiile publice etc.

 2. Tema 2: „Achiziții publice ecologice”

  Analizarea lacunelor actuale, a provocărilor viitoare și a celor mai bune practici. De exemplu: contextul actual politicile actuale; instrumente de identificare și monitorizare a achizițiilor publice ecologice etc.

 3. Tema 3: „Tehnologiile de inteligență artificială (IA) emergente în achizițiile publice”

  Creșterea eficienței, a transparenței, a durabilității și a egalității de gen în achizițiile publice prin intermediul IA. De exemplu: modul în care IA poate facilita luarea unor decizii mai bune, reducerea costurilor și creșterea transparenței; cartografierea entităților publice care utilizează tehnologii de IA pentru achiziții publice; integrarea IA și buna guvernanță a achizițiilor publice etc.

 4. Tema 4: „Stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice”

  Introducerea pe piață a unor soluții inovatoare. De exemplu: măsura în care legislația UE stimulează inovarea prin intermediul achizițiilor publice; modul în care achizițiile publice înainte de comercializare ar putea stimula inovarea în UE; piețele în care autoritățile publice au potențialul de a încuraja cererea de noi tehnologii; transformarea noilor invenții în produse și locuri de muncă; promovarea soluțiilor acceptate la nivel mondial în locul celor adaptate la nivel local etc.

 

Calendarul concursului

Etape    Termene-limită
 
Înscrieți-vă în concurs
Pentru a vă înscrie în concurs, completați formularul online.
Vă rugăm să includeți o scurtă biografie (max. 250 de cuvinte), titlul eseului, un link valid către eseu și o copie electronică a eseului publicat într-o revistă online sau într-un volum tipărit. Vă rugăm să vă asigurați că URL-ul funcționează și copia eseului poate fi accesată. Candidatura dumneavoastră va fi respinsă în cazul în care URL-ul nu funcționează sau conținutul nu poate fi accesat.
28 aprilie 2023 
23:59 CEST 
 
 
Etapa de selecție
Etapa de selecție se încheie și toți candidații sunt informați prin e-mail. Vor fi evaluate numai primele 120 de eseuri primite – 30 pentru fiecare temă. Primii trei câștigători pentru fiecare temă vor fi anunțați pe site-ul TED.
Mai - iunie 2023
2023 Câștigătorii
Cei 12 câștigători vor primi premii în bani (câte 1 500 EUR).
 
 

Procedura de evaluare

Selecție

Procedura de selecție are loc după termenul-limită de depunere a candidaturilor pentru concurs (28 aprilie 2023). În această etapă, un comitet de selecție desemnat de Oficiul pentru Publicații evaluează fiecare candidatură. 

Candidaturile sunt evaluate și clasificate în funcție de criteriile de selecție (a se vedea tabelul de mai jos). Cele 12 candidaturi care obțin cel mai mare punctaj (și anume, primele 3 pentru fiecare temă) sunt desemnate câștigătoare. 

Criterii de selecție

Număr maxim de puncte

Relevanța pentru subiectul ales

10

O explicație clară a conceptelor pentru publicul nespecializat (de exemplu, redactare clară, fără jargon tehnic) 10
Relevanța eseului în dezbaterile actuale 10
Perspectivele de inovare și dezvoltare (de exemplu, anticiparea tendințelor viitoare, promovarea cercetării) 10
Impactul asupra elaborării politicilor și/sau asupra unei posibile aplicări în sistemele tehnologice

10

Eseul poate fi accesat gratuit

4

 

Toți candidații vor fi informați prin e-mail cu privire la rezultatele selecției. De asemenea, candidaților li s-ar putea cere să furnizeze informații sau clarificări suplimentare cu privire la candidatura depusă spre evaluare. 

 

Premii

Fiecare din cele 12 candidaturi câștigătoare va primi Premiul ambasadorilor TED, în valoare de 1 500 EUR.

Eseurile câștigătoare vor fi promovate și publicate pe site-ul TED, împreună cu biografiile autorilor, și vor face parte dintr-un catalog online de studii de înaltă calitate în domeniul achizițiilor publice. Cei 12 câștigători vor beneficia, de asemenea, de publicitate online prin intermediul platformelor de comunicare socială.

Pentru a primi premiul în bani, câștigătorii trebuie să transmită un raport de feedback completând un sondaj despre concurs. 

Locul Premiul
Primele trei eseuri, pentru fiecare temă de cercetare
Cele 12 eseuri câștigătoare vor fi publicate pe site-ul TED, prin intermediul unui link către pagina publicației/volumului online din care fac parte. 
Biografiile autorilor vor fi publicate pe site-ul TED. 
Publicitate online prin intermediul platformelor de comunicare socială. 
Premiu în bani: 1 500 EUR pentru fiecare câștigător.
Ceilalți candidați
Oficiul pentru Publicații poate publica pe site-ul TED și alte eseuri din cele înscrise în concurs, în afară de cele 12 eseuri câștigătoare.
 
 

Informații suplimentare

Întrebări

Dacă aveți întrebări cu privire la acest concurs, ne puteți contacta în scris, până la 14 aprilie 2023. Trimiteți întrebările dumneavoastră la adresa OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Plata premiilor

Plata premiilor este condiționată de înregistrarea de către câștigători a datelor lor în formularul pentru entități juridice și în baza de date a Comisiei Europene privind conturile bancare. Prin urmare, le solicităm câștigătorilor să furnizeze toate documentele justificative necesare – semnate și ștampilate în mod corespunzător – în termen de cel mult trei săptămâni de la data la care sunt selecționați. 

Câștigătorii trebuie, de asemenea, să decidă către cine vor fi transferați banii aferenți premiului. Informații suplimentare și linkuri către modelele de formulare privind entitatea juridică și conturile bancare sunt disponibile aici. Oficiul pentru Publicații nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește distribuirea premiilor între câștigători. 

Anularea concursului
Oficiul pentru Publicații își rezervă dreptul de a anula concursul sau de a se abține de la acordarea unuia sau mai multor premii, fără obligația de a recompensa echipele.
 
Proprietate intelectuală și drepturi de autor 
Eseul depus rămâne în proprietatea titularilor de drepturi. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE vor fi autorizate să menționeze, să descrie și să promoveze toate eseurile prezentate în concurs, făcând referire în mod corespunzător la autori pe canalele lor (site-uri, platforme de comunicare socială, comunicate de presă etc.). 
 
Publicitate
Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul TED și promovate prin intermediul platformelor de comunicare socială. Se vor menționa biografiile și drepturile de autor. 
Oficiul pentru Publicații poate publica pe site-ul TED și alte eseuri din cele înscrise în concurs, în afară de cele 12 eseuri câștigătoare. Pentru acestea, nu se acordă niciun premiu în bani și nu va exista nicio acoperire publicitară prin intermediul platformelor de comunicare socială. 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Dacă participați la concurs, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în funcție de necesități în cadrul organizării concursului, dar le putem transmite unor organisme cu atribuții de monitorizare și control, așa cum se prevede în legislația Uniunii Europene. 
În orice moment, ne puteți cere să accesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, să le corectăm sau să le eliminăm din sistemele noastre. Vă atragem atenția asupra faptului că ștergerea datelor vă va anula participarea la concurs. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate TED și condițiile de utilizare.
 
Răspunderea exclusivă a echipelor
În cazul în care există plângeri cu privire la activitățile desfășurate în cadrul concursului, reclamanții sunt singurii răspunzători. Oficiul pentru Publicații nu poate fi considerat responsabil pentru nicio afirmație referitoare la activitățile desfășurate de candidați în cadrul concursului. 
Oficiul pentru Publicații nu poate fi considerat răspunzător pentru daunele cauzate sau suportate de vreunul din candidați, inclusiv pentru daunele cauzate terților ca urmare a desfășurării activităților legate de concurs sau în timpul acestora.
 
Legislația aplicabilă și jurisdicția competentă
Concursul se desfășoară în baza dreptului Uniunii aplicabil. Tribunalul sau, la recurs, Curtea de Justiție a Uniunii Europene va avea competența exclusivă de a soluționa orice litigiu între UE și un candidat cu privire la concurs, în cazul în care un astfel de litigiu nu poate fi soluționat pe cale amiabilă.
Candidații se pot adresa Ombudsmanului European în cazul în care consideră că oricare din instituțiile UE:
nu acționează în conformitate cu legea sau cu principiile bunei administrări
încalcă drepturile omului. 
 
Criterii de excludere și sancțiuni administrative
Prin depunerea eseurilor, candidații declară că nu se află în vreuna din situațiile menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Candidaților care se află într-una din aceste situații sau care se încadrează în alte categorii indicate la articolul 141 din Regulamentul financiar li se va refuza participarea și acordarea premiului. 
Respingerea nu afectează nicio decizie de excludere a candidaților de la participarea la procedurile de atribuire reglementate de Regulamentul financiar sau aplicarea de sancțiuni financiare (articolele 136-140 din Regulamentul financiar). 
 
Sistemul de detectare timpurie și de excludere
Dacă participanții se află într-una din situațiile de excludere menționate mai sus, datele lor cu caracter personal pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie și de excludere (EDES), în conformitate cu articolele 135, 143, 144 și 142 din Regulamentul financiar. Pentru informații suplimentare, a se vedea declarația de confidențialitate privind EDES la adresa: 
 
Suspendarea concursului, anularea premiului și reducerea valorii premiului
În cazul în care se constată că procedura de atribuire a fost afectată de nereguli sau fraude, Oficiul pentru Publicații va aplica măsurile menționate la articolul 131 din Regulamentul financiar.
 
Controale, audituri și investigații
Câștigătorii acceptă faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă, Comisia Europeană, Curtea de Conturi și Parchetul European au dreptul de a efectua toate verificările, auditurile sau investigațiile necesare în legătură cu concursul și cu premiul primit.