Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Acțiunea pregătitoare privind transparența achizițiilor publice

Banner – Achiziții publice

Informații generale

Oficiul pentru Publicații al UE răspunde de punerea în aplicare a Acțiunii pregătitoare „Transparența în achizițiile publice”. O acțiune pregătitoare (AP) este concepută pentru a testa o nouă idee de politică într-un domeniu în care Uniunea Europeană are competențe, dar în care nu există niciun act de bază relevant care să îi permită Uniunii să cheltuiască bani.

O parte semnificativă a investițiilor publice este cheltuită prin achiziții publice, iar achizițiile publice electronice ajută la combaterea fraudei, generează economii pentru toate părțile implicate și presupun transparență sporită și procese mai simple și mai scurte.

Transparența se află în centrul acestei acțiuni pregătitoare și este numitorul comun al tuturor acțiunilor prevăzute pentru implementarea acțiunii. Oficiul pentru Publicații a identificat patru domenii de activitate care se concentrează pe datele TED: disponibilitate, calitate, lizibilitate și interoperabilitate. La implementarea AP vor contribui diverse proiecte. Iată mai jos ilustrarea acțiunilor prevăzute.

Elemente constitutive – ilustrație

Pentru a promova calitatea datelor, proiectul nostru se axează pe gestionarea datelor, prin utilizarea inteligenței artificiale și a învățării automate.

Rezultatul activității noastre privind calitatea datelor va îmbunătăți lizibilitatea datelor. Pentru aceasta din urmă, prezentăm proiecte privind vizualizarea datelor. Preconizăm să implementăm o vizualizare simplă, clară și explicită a datelor relevante din TED, utilizând grafice, instrumente dinamice și traducere automată.

Proiectele privind calitatea datelor vor automatiza și mai mult schimbul și validarea datelor între autoritățile naționale și TED, pentru a limita discrepanțele și erorile, a reduce birocrația și a facilita reutilizarea. La rândul său, acest lucru va favoriza interoperabilitatea datelor, în special prin punerea la dispoziție a datelor TED sub formă de date deschise conectate (Linked Open Data – LOD). Odată realizată, interoperabilitatea poate permite dezvoltarea de aplicații practice precum analizarea proporției din bugetul UE care este cheltuită prin intermediul achizițiilor publice și a modului în care fondurile UE sunt cheltuite în anumite regiuni.

Nu în ultimul rând, AP intenționează să promoveze disponibilitatea datelor prin campanii de sensibilizare pentru spațiul datelor privind achizițiile publice (SDAP), precum și prin colectarea și schimbul de bune practici și idei și prin atragerea unui public mai larg.

În general, prin intermediul AP, ne așteptăm să promovăm proiecte inovatoare pentru a spori exhaustivitatea, acuratețea, accesibilitatea și lizibilitatea datelor TED, acoperind astfel pe deplin mandatul încredințat de Parlamentul European.