Službene internetske stranice Europske unije

Pripremno djelovanje za transparentnost u javnoj nabavi

Natpis za javnu nabavu

Opće informacije

Ured za publikacije EU-a zadužen je za provedbu pripremnog djelovanja „Transparentnost u javnoj nabavi”. Pripremno djelovanje provodi se kako bi se testirala nova ideja politike u području u kojem Europska unija ima nadležnost, ali ne postoji relevantan temeljni akt koji bi Uniji omogućio da potroši bilo kakav novac.

Znatan dio javnih ulaganja troši se preko javne nabave, a elektronička javna nabava doprinosi borbi protiv prijevara, pri čemu sve uključene strane štede sredstva, povećava se razina transparentnosti i skraćuje postupak.

Transparentnost je temelj ovog pripremnog djelovanja i smatra se zajedničkim nazivnikom svih mjera predviđenih za njegovu provedbu. Ured za publikacije izdvojio je četiri glavna područja za aktivnosti u vezi s podacima iz TED-a: dostupnost, kvalitetu, čitljivost i interoperabilnost. Provedba pripremnog djelovanja odvijat će se u okviru različitih projekata. U nastavku je grafički prikaz predviđenih mjera.

Sastavnice – ilustracija

Kvalitetu podataka treba stalno unaprjeđivati pa je naš projekt usmjeren na organizaciju podataka upotrebom umjetne inteligencije i strojnog učenja.

Rad na kvaliteti podataka pozitivno će se odraziti na čitljivost podataka, a u tu smo svrhu predložili i projekte za vizualizaciju podataka. Planiramo provesti pristupačnu, jasnu i intuitivnu vizualizaciju relevantnih podataka u TED-u uz pomoć grafičkog pregleda, dinamičkih alata i strojnog prevođenja.

Projekti za kvalitetu podataka dodatno će automatizirati razmjenu podataka između nacionalnih tijela i TED-a te njihovu validaciju kako bi se ograničile nepodudarnosti i pogreške, smanjila birokracija i olakšala ponovna upotreba podataka. To će pak pogodovati interoperabilnosti podataka, posebno stavljanjem podataka TED-a na raspolaganje kao povezanih otvorenih podataka. Kad se to ostvari, otvara se mogućnost za niz praktičnih primjena, npr. pregled koliko se proračunskih sredstava EU-a troši u okviru javne nabave i kako se ta sredstva troše u pojedinim regijama.

Nadalje, cilj je pripremnog djelovanja promicati dostupnost podataka informativnim kampanjama o podatkovnom prostoru javne nabave (PPDS) te prikupljanjem i razmjenom ideja i primjera najbolje prakse, a time se želi doprijeti do šire publike.

U okviru pripremnog djelovanja očekujemo promicanje inovativnih projekata kako bi se unaprijedila potpunost, točnost, dostupnost i čitljivost podataka TED-a, čime bi se u potpunosti ispunio mandat koji nam je povjerio Europski parlament.