Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Sagatavošanas darbība publiskā iepirkuma pārredzamības jomā

Publiskais iepirkums – reklāmkarogs

Vispārīga informācija

ES Publikāciju birojs ir atbildīgs par sagatavošanas darbības “Publiskā iepirkuma pārredzamība” īstenošanu. Sagatavošanas darbības mērķis ir pārbaudīt jaunu politikas ideju jomā, kurā Eiropas Savienībai ir kompetence, bet nav atbilstoša pamatakta, kas ļautu Savienībai izmantot finanšu līdzekļus.

Publiskajam iepirkumam tiek tērēts ievērojams publisko investīciju apjoms, un e-iepirkums palīdz cīnīties pret krāpšanu, radot ietaupījumus visām pusēm, palielinot pārredzamību un vienkāršojot un saīsinot procedūras.

Šīs sagatavošanas darbības centrālais elements un visu tās īstenošanai paredzēto darbību kopsaucējs ir pārredzamība. Publikāciju birojs apzināja četras ar TED datiem saistītas darbības jomas: pieejamība, kvalitāte, saprotamība un sadarbspēja. Sagatavošanas darbības īstenošana notiek dažādu projektu ietvaros. Plānotie pasākumi attēloti zemāk redzamajā ilustrācijā.

Būvelementi — vizuālā ilustrācija

Lai veicinātu datu kvalitāti, mūsu projekts ir vērsts uz datu pārvaldību, izmantojot mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos.

Ar datu kvalitāti saistītā darba rezultāti pozitīvi ietekmēs datu lasāmību, kas sekmēs arī datu vizualizācijas projektu izstrādi. Mēs TED tīmekļvietnē plānojam ieviest lietotājdraudzīgu, skaidru un pašizskaidrojošu attiecīgo datu vizualizāciju, izmantojot grafikus, dinamiskus rīkus un mašīntulkošanu.

Datu kvalitātes projekti vēl vairāk automatizēs datu apmaiņu un validāciju starp valstu iestādēm un TED, lai ierobežotu neatbilstības un kļūdas, samazinātu birokrātiju un atvieglotu datu atkalizmantošanu. Tas savukārt veicinās datu sadarbspēju, jo īpaši darot TED datus pieejamus kā saistītus atklātos datus (LOD). Līdz ar to šiem datiem radīsies jauni praktiski pielietojumi, piemēram, būs iespēja rūpīgāk izpētīt, cik liela daļa ES budžeta tiek piešķirta publiskajam iepirkumam un kā ES līdzekļi tiek tērēti konkrētos reģionos.

Turklāt sagatavošanas darbības mērķis ir veicināt datu pieejamību un sasniegt plašāku auditoriju, organizējot informētības uzlabošanas kampaņas par publiskā iepirkuma datu telpu (PPDS), kā arī apkopojot un kopīgojot paraugpraksi un idejas.

Kopumā ar sagatavošanas darbības starpniecību mēs plānojam veicināt inovatīvus projektus, lai uzlabotu TED datu pilnīgumu, precizitāti, piekļūstamību un saprotamību, tādējādi pilnībā aptverot pilnvaras, ko mums uzticējis Eiropas Parlaments.