Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

Előkészítő intézkedés a közbeszerzés átláthatóságának tárgyában

Közbeszerzés – fejléc

Általános információk

Az Európai Unió Kiadóhivatala felel az „Átláthatóság a közbeszerzésben” elnevezésű előkészítő intézkedés végrehajtásáért. Az előkészítő intézkedések új szakpolitikai elképzeléseket tesztelnek olyan területeken, ahol az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik ugyan, de ahol nem tud intézkedéseket finanszírozni, mert nincs olyan alap-jogiaktus, amely erre felhatalmazná.

Az állami beruházások jelentős része közbeszerzés útján valósul meg. Az e-közbeszerzés hatékony fegyver a csalás elleni küzdelemben, továbbá megtakarításokat, nagyobb átláthatóságot, valamint egyszerűsített és lerövidített eljárásokat eredményez, ami mindkét fél számára kedvező.

Ennek az előkészítő intézkedésnek a középpontjában az átláthatóság áll, ami közös nevezője a kezdeményezés égisze alatt előirányzott összes fellépésnek is. A Kiadóhivatal ezt a négy elsődleges ismérvet azonosította a TED-adatok kapcsán: hozzáférhetőség, minőség, olvashatóság és interoperabilitás. Az előkészítő intézkedést különböző projektek hajtják végre. Az alábbi ábra a tervezett intézkedéseket illusztrálja.

Építőelemek – vizuális illusztráció

Az adatminőség javítása érdekében projektünk fontos eleme az adatgondozás, amely mesterséges intelligencia és gépi tanulás révén valósul meg.

Az adatminőséggel kapcsolatos munkánk eredménye javítja az adatok olvashatóságát – a rákövetkező lépés pedig az adatvizualizációs projektek útnak indítása. A tervek szerint a TED-en közzétett adatokat grafikák, dinamikus eszközök és gépi fordítás segítségével, felhasználóbarát módon, közérthetően és egyértelműen jelenítjük meg.

Az adatminőségi projektek automatizálni fogják a tagállami hatóságok és a TED közötti adatcserét és -validálást. A cél az ellentmondások és a hibák kiküszöbölése, a bürokratikus terhek csökkentése és az adatok újrafelhasználásának megkönnyítése. Mindez elő fogja segíteni az adatok interoperabilitását, jelesül azáltal, hogy a TED-adatok kapcsolt nyílt adatok (LOD) lesznek. Ennek megvalósulása után az adatokat gyakorlati célokra lehet felhasználni, például annak megállapítására, hogy az uniós költségvetésből mennyit költenek el közbeszerzés útján, és hogyan költik el az uniós forrásokat az egyes régiókban.

Végül, de nem utolsósorban az előkészítő intézkedés előmozdítani hivatott az adatok hozzáférhetőségét is. Ennek módja: figyelemfelkeltő kampányok a közbeszerzési adattérrel kapcsolatban, a bevált gyakorlatok és ötletek feltérképezése és megosztása, valamint a szélesebb közönség megszólítása.

Összességében elmondható, hogy az előkészítő intézkedés a tervek szerint olyan innovatív projekteket hoz tető alá, amelyek javítani fogják a TED-adatok teljességét, pontosságát, hozzáférhetőségét és olvashatóságát. Ezzel maradéktalanul teljesítjük az Európai Parlament által ránk ruházott megbízatást.