Azzjoni Preparatorja dwar it-Trasparenza fl-Akkwist Pubbliku

Strixxun tal-Akkwist Pubbliku

Informazzjoni ġenerali

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE huwa responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Azzjoni Preparatorja “Trasparenza fl-akkwist pubbliku”. Azzjoni Preparatorja (AP) hija mfassla biex tittestja idea ġdida ta’ politika f’qasam fejn l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza iżda ma jeżisti ebda att bażiku rilevanti li jippermetti lill-Unjoni tonfoq kwalunkwe flus.

Ammont sinifikanti ta' investiment pubbliku jintefaq permezz tal-akkwist pubbliku, u l-akkwist elettroniku huwa ta' benefiċċju fil-ġlieda kontra l-frodi, u dan jirriżulta fi ffrankar għall-partijiet kollha, żieda fit-trasparenza u proċessi simplifikati u mqassra.

It-trasparenza hija fiċ-ċentru ta’ din l-Azzjoni Preparatorja u d-denominatur komuni tal-azzjonijiet kollha previsti għall-implimentazzjoni tagħha. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet identifika erba’ oqsma ta’ attività li jduru madwar id-data tat-TED: id-disponibbiltà, il-kwalità, il-leġġibbiltà u l-interoperabbiltà. Diversi proġetti se jaqblu mal-implimentazzjoni tal-AP. Hawn taħt tidher illustrazzjoni viżwali tal-azzjonijiet previsti.

Elementi importanti - illustrazzjoni viżwali

Sabiex titrawwem il-kwalità tad-data, il-proġett tagħna jiffoka fuq l-organizzazzjoni tad-data, permezz tal-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali u l-apprendiment awtomatiku.

Ir-riżultat tal-ħidma tagħna fuq il-kwalità tad-data se jkollu impatt pożittiv fuq il-leġġibbiltà tad-data, fejn ressaqna proġetti dwar il-viżwalizzazzjoni tad-data. Nistennew li nimplimentaw viżwalizzazzjoni faċli għall-utent, ċara u awtospjegattiva tad-data rilevanti fit-TED, bl-użu ta’ grafika, għodod dinamiċi u traduzzjoni awtomatika.

Il-proġetti dwar il-kwalità tad-data se jkomplu jawtomatizzaw l-iskambju u l-validazzjoni tad-data bejn l-awtoritajiet nazzjonali u t-TED sabiex jiġu limitati d-diskrepanzi u l-iżbalji, titnaqqas il-burokrazija u jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid. Dan imbagħad jiffavorixxi l-interoperabbiltà tad-data, speċifikament billi jagħmel id-data tat-TED disponibbli bħala Data Miftuħa Kollegata (LOD). Ladarba dan jinkiseb, dan jista’ jippermetti applikazzjonijiet prattiċi, bħall-analiżi ta’ kemm mill-baġit tal-UE jintefaq permezz tal-akkwist pubbliku u kif il-fondi tal-UE jintefqu f’reġjuni speċifiċi.

Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, l-AP beħsiebha tippromwovi d-disponibbiltà tad-data permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni għall-Ispazju tad-Data dwar l-Akkwist Pubbliku (PPDS) kif ukoll billi tiġbor u taqsam l-aħjar prattiki, ideat u tilħaq udjenza usa’.

B’mod ġenerali, permezz tal-AP nistennew li nippromwovu proġetti innovattivi biex jiżdiedu l-kompletezza, il-preċiżjoni, l-aċċessibbiltà u l-leġġibbiltà tad-data tat-TED, u b’hekk jiġi kopert kompletament il-mandat fdat lilna mill-Parlament Ewropew.