Oficiálne webové stránky Európskej únie

Acțiunea pregătitoare privind transparența achizițiilor publice

Verejné obstarávanie – banner

Všeobecné informácie

Úrad pre vydávanie publikácií EÚ je zodpovedný za vykonávanie prípravnej akcie „Transparentnosť vo verejnom obstarávaní“. Prípravné akcie slúžia na testovanie nových politických myšlienok v oblastiach, v ktorých má Európska únia právomoc, ale zatiaľ neexistuje žiaden príslušný základný akt, ktorý by Únii umožnil míňať finančné prostriedky.

Formou verejného obstarávania sa vynakladá významný objem verejných investícií. V boji proti podvodom sa veľmi osvedčuje elektronické verejné obstarávanie, ktoré vedie k úsporám pre všetky strany a k vyššej transparentnosti a umožňuje zjednodušiť a skrátiť príslušné postupy.

Ústredným prvkom tejto prípravnej akcie je transparentnosť, ktorá je spoločným menovateľom všetkých akcií plánovaných na jej vykonanie. Úrad pre publikácie určil štyri oblasti činnosti, ktoré sa točia okolo údajov TED: dostupnosť, kvalita, čitateľnosť a interoperabilita. S vykonávaním tejto prípravnej akcie sa budú súčasne realizovať rôzne iné projekty. Vizuálna ilustrácia plánovaných opatrení je zobrazená nižšie.

Stavebné bloky – vizuálna ilustrácia

V záujme podpory kvality údajov sa náš projekt zameria na spracovanie údajov pomocou umelej inteligencie a strojového učenia.

Výsledok našej práce v oblasti kvality údajov bude mať pozitívny vplyv na čitateľnosť údajov, v rámci ktorej predkladáme projekty týkajúce sa vizualizácie údajov. Očakávame, že sa nám podarí zaviesť používateľsky ústretovú, jasnú a zrozumiteľnú vizualizáciu relevantných údajov v databáze TED, a to využitím grafiky, dynamických nástrojov a strojového prekladu.

Projekty týkajúce sa kvality údajov budú ďalej automatizovať výmenu a validáciu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi a TED s cieľom znížiť výskyt nezrovnalostí a chýb, obmedziť byrokraciu a uľahčiť ich opätovné používanie. Tým sa zas podporí interoperabilita údajov, konkrétne sprístupnením údajov TED ako prepojených otvorených dát. Splnenie tohto cieľa môže mať rôzne praktické uplatnenia: dokážeme napríklad zistiť, koľko rozpočtu EÚ sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania a ako sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú v konkrétnych regiónoch.

V neposlednom rade je ďalším cieľom tejto prípravnej akcie podporiť dostupnosť údajov, a to prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti o dátovom priestore re verejné obstarávanie, ako aj zhromažďovaním a výmenou najlepších postupov, nápadov a oslovovaním širšieho publika.

Celkovo očakávame, že touto prípravnou akciou podporíme inovatívne projekty na zvýšenie úplnosti, presnosti, prístupnosti a čitateľnosti údajov TED, čím sa úplne pokryje mandát, ktorý nám zveril Európsky parlament.