Euroopa Liidu ametlik veebisait

Ettevalmistav meede – Riigihangete läbipaistvus

Riigihangete reklaamriba

Üldine teave

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus vastutab ettevalmistava meetme „Riigihangete läbipaistvus“ rakendamise eest. Ettevalmistav meede on kavandatud selleks, et katsetada uudset poliitilist ideed valdkonnas, kus Euroopa Liidul on olemas pädevus, kuid puudub asjakohane alusakt, mis võimaldaks liidul raha kulutada.

Märkimisväärne osa avaliku sektori investeeringutest tehakse riigihangete kaudu ning e-riigihanked on abiks pettustevastases võitluses. Selle tagajärjel on kõik pooled saanud raha säästa, suurenenud on läbipaistvus ning protsessid on muutunud lihtsamaks ja lühemaks.

Käesoleva ettevalmistava meetme kese ja kõigi selle rakendamiseks ette nähtud meetmete ühine nimetaja on läbipaistvus. Väljaannete talitus määras kindlaks neli TEDi andmete seisukohalt olulisimat tegevusvaldkonda: kättesaadavus, kvaliteet, loetavus ja koostalitlusvõime. Ettevalmistava meetme rakendamiseks on mitmeid projekte. Kavandatud meetmeid illustreerib allpool esitatud joonis.

Ehitusplokid – joonis

Andmete kvaliteedi parandamiseks keskendutakse meie projektis andmete kureerimisele tehisintellekti ja masinõppe kasutamise kaudu.

Andmete kvaliteediga seotud töö tulemused mõjutavad positiivselt andmete loetavust, mille tarvis esitame andmete visualiseerimise projekte. Loodame esitada TED-veebisaidil olevaid asjakohaseid andmeid kasutajasõbralikult, selgelt ja lisaselgitusi mitte vajavalt, kasutades selleks jooniseid, dünaamilisi vahendeid ja masintõlget;

Andmete kvaliteeti käsitlevate projektidega automatiseeritakse veelgi riiklike ametiasutuste ja TEDi vahelist andmete vahetamist ja valideerimist, et vähendada lahknevusi ja vigu, vähendada bürokraatiat ja hõlbustada taaskasutamist. See omakorda soodustab andmete koostalitlusvõimet, eelkõige tehes TEDi andmed kättesaadavaks seotud avatud andmetena. Selle saavutamisel võib olla praktilisi rakendusi, näiteks võimaldab see uurida, kui suur osa ELi eelarvest kulutatakse riigihangete kaudu ja kuidas ELi vahendeid konkreetsetes piirkondades kasutatakse.

Lisaks on ettevalmistava meetme eesmärk toetada andmete kättesaadavust teadlikkuse suurendamise kampaaniate kaudu riigihangete andmeruumis ning koguda ja jagada parimaid tavasid, ideid ning jõuda laiema publikuni.

Üldiselt loodame ettevalmistava meetme kaudu edendada uuenduslikke projekte, et suurendada TEDi andmete täielikkust, täpsust, kättesaadavust ja loetavust, kasutades seega Euroopa Parlamendi poolt meile antud volitusi täies ulatuses.