Ste na enem od uradnih spletišč EU

Pripravljalni ukrep za preglednost javnih naročil

Javno naročanje – pasica

Splošne informacije

Urad za publikacije EU je zadolžen za izvedbo pripravljalnega ukrepa Preglednost javnega naročanja. S pripravljalnim ukrepom želimo preveriti izvedljivost nove politične ideje na področju, na katerem ima Evropska unija pristojnost, vendar ni nobenega ustreznega temeljnega akta, ki bi Uniji omogočil porabo denarja.

Velik del javnih naložb se uresničuje preko javnih naročil, e-javna naročila pa prispevajo k boju proti goljufijam, kar pomeni prihranke za vse strani, večjo preglednost ter poenostavljene in skrajšane postopke.

Preglednost je temelj tega pripravljalnega ukrepa in predstavlja skupni imenovalec vseh ukrepov, predvidenih za njegovo izvajanje. Urad za publikacije je opredelil štiri področja ukrepanja v zvezi s podatki iz zbirke TED: razpoložljivost, kakovost, berljivost in interoperabilnost. Izvedba pripravljalnega ukrepa bo potekala v okviru različnih projektov. Spodaj je na voljo vizualen prikaz predvidenih ukrepov.

Gradniki – grafična predstavitev

Kakovost podatkov je treba nenehno izboljševati, zato se naš projekt osredotoča na urejanje podatkov z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja.

Rezultat našega dela na področju kakovosti podatkov bo pozitivno vplival na berljivost podatkov, zato smo predložili tudi projekte za vizualizacijo podatkov. Vzpostaviti nameravamo uporabniku prijazen, jasen in razumljiv prikaz ustreznih podatkov na portalu TED z uporabo grafičnega prikaza, dinamičnih orodij in strojnega prevajanja.

Projekti za izboljšanje kakovosti podatkov bodo dodatno avtomatizirali izmenjavo in potrjevanje podatkov med nacionalnimi organi in portalom TED, s čimer bomo omejili neskladja in napake, zmanjšali birokracijo in olajšali ponovno uporabo. To bo spodbudilo interoperabilnost podatkov, zlasti z zagotavljanjem podatkov TED kot povezane odprte podatke (LOD). Ko bo to doseženo, se bodo odprle možnosti za njihovo praktično uporabo, na primer za pregled, koliko proračunskih sredstev EU se porabi prek javnih naročil in kako se ta sredstva EU porabljajo po posameznih regijah.

Cilj pripravljalnega ukrepa je nenazadnje tudi spodbujanje dostopnosti podatkov s kampanjami za ozaveščanje o podatkovnem prostoru za javna naročila ter z zbiranjem in izmenjavo najboljših praks in zamisli ter s tem doseganjem širšega občinstva.

V okviru pripravljalnega ukrepa pričakujemo, da bomo spodbujali inovativne projekte za izboljšanje popolnosti, točnosti, dostopnosti in berljivosti podatkov TED, s čimer bi v celoti izpolnili nalogo, ki nam jo je zaupal Evropski parlament.