Oficiální internetová stránka Evropské unie

Přípravná akce týkající se transparentnosti veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek – banner

Všeobecné informace

Úřad pro publikace EU odpovídá za provádění přípravné akce „Transparentnost při zadávání veřejných zakázek“. Přípravná akce je koncipována tak, aby otestovala novou politickou myšlenku v oblasti, v níž má Evropská unie pravomoc, ale pro niž neexistuje žádný relevantní základní akt, který by Unii umožnil vynaložit jakékoli finanční prostředky.

Značné množství veřejných investic je vynakládáno prostřednictvím veřejných zakázek. Ty je dnes možné zadávat i elektronicky (e-procurement), které je výhodné pro zamezení podvodů, přináší úspory pro všechny strany, zvyšuje transparentnost a zjednodušuje a zkracuje postupy.

Transparentnost je ústředním bodem této přípravné akce a je společným jmenovatelem všech akcí plánovaných pro její provádění. Úřad pro publikace určil čtyři oblasti činnosti, které se týkají dat z portálu TED: dostupnost, kvalita, čitelnost a interoperabilita. V rámci provádění přípravné akce se budou realizovat různé projekty. Níže uvádíme vizuální ilustrace plánovaných akcí.

Stavební bloky – vizuální ilustrace

V zájmu vyšší kvality dat se náš projekt zaměřuje na kurátorství dat prostřednictvím využívání umělé inteligence a strojového učení.

Výsledek naší práce na kvalitě údajů bude mít pozitivní dopad na čitelnost údajů, díky projektům týkající se vizualizace údajů. Očekáváme, že budou zavedeny uživatelsky přívětivé, jasné a zřejmé vizualizace relevantních dat na stránkách TED pomocí grafiky, dynamických nástrojů a strojového překladu.

Projekty týkající se kvality údajů budou dále automatizovat výměnu a validaci dat mezi vnitrostátními orgány a portálem TED, aby se omezily nesrovnalosti a chyby, snížila byrokracie a usnadnilo se další použití. To na oplátku podpoří interoperabilitu dat, konkrétně zpřístupněním dat z databáze TED ve formě otevřených propojených dat (LOD). Po splnění tohoto cíle bude možné praktické využití, např. bude možné zjistit, kolik prostředků z rozpočtu EU je vynakládáno prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a jak jsou finanční prostředky EU vynakládány v konkrétních regionech.

V neposlední řadě hodlá přípravná akce podporovat dostupnost dat prostřednictvím osvětových kampaní pro datový prostor pro zadávání veřejných zakázek, jakož i shromažďováním a sdílením osvědčených postupů a nápadů a oslovením širšího publika.

Celkově očekáváme, že prostřednictvím přípravné akce podpoříme inovativní projekty, které zvýší úplnost, přesnost, dostupnost a čitelnost údajů TED, a že tedy zcela splníme mandát, který nám svěřil Evropský parlament.