Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

TED Ambassador award


 

Versenyszabályok

 

Áttekintés

TED Nagykövete Díj: miről van szó?

A TED Nagykövete Díj a közbeszerzés területén végzett legjobb kutatások kiválasztása és jutalmazása céljából kiírt pályázat. 

A magas színvonalú kutatás elengedhetetlen a közbeszerzés innovációjának, fenntarthatóságának és átláthatóságának előmozdításához. 

Pályázni a témában közzétett tanulmányokkal lehet. A nyertesek pénzjutalmat kapnak, és a díjazott tanulmányokat közzétesszük egyrészt az EU hivatalos közbeszerzési honlapján, a TED-en (Tenders Electronic Daily), másrészt egy online antológiában, amely színvonalas tanulmányokat gyűjt egybe a közbeszerzés terén megvalósuló tudásmegosztás és innováció előmozdításáról, illetve a közbeszerzés környezetbarátabbá és átláthatóbbá tételéről. 

A pályázatot az Európai Unió Kiadóhivatala „A közbeszerzés átláthatósága” elnevezésű előkészítő intézkedés keretében szervezi.

A Kiadóhivatal az uniós jogszabályok, a közbeszerzés, a kiadványok, a nyílt hozzáférésű adatok és a kutatási eredmények hivatalos kiadója. A Kiadóhivatal a TED portálon az uniós országokból és Unión kívülről származó közbeszerzési hirdetményeket és az azokkal kapcsolatos információkat teszi közzé. 

A TED (Tenders Electronic Daily, „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához”) az EU hivatalos közbeszerzési portálja. A portálon évente 676 ezer közbeszerzési hirdetmény, köztük 258 ezer, kb. 670 milliárd euró értéket képviselő ajánlati felhívás jelenik meg. Az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben és a közbeszerzési megállapodásban részes országokban székelő gazdasági szereplők (vevők és ajánlattevők) a TED portál révén üzletet köthetnek egymással. 

 

Ki pályázhat?

A versenyszabályok az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 206. és 207. cikkén alapulnak. A díjverseny tiszteletben tartja az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét.

A versenyben közbeszerzési szakemberek vehetnek részt a világ minden tájáról.

 • Pályázni online közzétett cikkel, tanulmánnyal vagy könyvfejezettel lehet. Monográfiákat és diplomamunkákat (doktori disszertációkat) nem fogadunk el. A tanulmány max. 10 ezer szóból állhat, beleértve az absztraktot, a lábjegyzeteket, a hivatkozásokat, a táblázatok és ábrák szövegét, a számokat és a függeléket.
 • Nyelv: angol.
 • Egyéni és közös publikációt egyaránt elfogadunk. Közös publikáció esetében valamennyi társszerzőnek hozzá kell járulnia a pályázaton való részvételhez.
 • Egy szerző csak egyetlen pályaművet nyújthat be.
 • A tanulmánynak 2018. január 1. és 2022. december 31. között kellett megjelennie egy lektorált online folyóiratban vagy egy ISSN- és/vagy ISBN-számmal ellátott kiadványban.
 • Közzé nem tett tanulmányt nem fogadunk el.
 • Nem fogadjuk el azokat a tanulmányokat, amelyek olyan kiadványokban jelentek meg, amelyeknek egy zsűritag a „szerkesztője” vagy „társszerzője”.
 • A versenypályázaton nem vehetnek részt az uniós intézmények, ügynökségek, szervek vagy hivatalok munkatársai, sem pedig a Kiadóhivatal szerződéses vállalkozói. 
 

Melyek a kutatási témák?

Pályamunkát az alábbi négy kutatási témában lehet benyújtani: 
 
 1. 1. téma: „Átláthatóság a közbeszerzésben”

  Az átláthatóság, a hatékonyság és az elszámoltathatóság előmozdítása. Például: a közbeszerzés átláthatóságának nyomon követését segítő eszközök; a küszöbértéket meghaladó, illetve el nem érő közbeszerzések mennyiségéről/minőségéről készült tagállami közbeszerzési statisztikák; az uniós közbeszerzési jogszabályok tagállami áthágásának esetei stb.

 2. 2. téma: „Zöld közbeszerzés”

  A jelenlegi hiányosságok, a jövőbeli kihívások és a bevált gyakorlatok kielemzése. Például: a jelenlegi helyzet; a jelenlegi gyakorlatok; a zöld közbeszerzés feltérképezését és nyomon követését célzó eszközök stb.

 3. 3. téma: „Mesterségesintelligencia-technológiák megjelenése a közbeszerzésben”

  A hatékonyság, az átláthatóság, a fenntarthatóság és a nemek közötti egyenlőség javítása a közbeszerzésben a mesterséges intelligencia révén. Például: hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a döntéshozatalt, a költségek csökkentését, és hogyan javíthatja az átláthatóságot; a közbeszerzéshez MI-technológiákat használó közintézmények beazonosítása; a mesterséges intelligencia és a jó közbeszerzési irányítás integrálása stb.

 4. 4. téma: „Az innováció ösztönzése közbeszerzés révén”

  Innovatív megoldások piacra vitele. Például: mennyire ösztönzik az uniós jogszabályok az innovációt a közbeszerzés révén; a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés hogyan mozdíthatja elő az innovációt az EU-ban; melyek azok a piacok, ahol a hatóságok ösztönözni tudják az új technológiák iránti keresletet; új termékek és munkahelyek létrehozása új találmányoknak köszönhetően; a helyi igényekhez igazított megoldások helyett a globálisan elfogadott megoldások előmozdítása stb.

 

A pályázat menete

Mérföldkövek    Határidők
 
Pályázat benyújtása
Pályázatát az online űrlap kitöltésével tudja benyújtani.
Kérjük, adja meg rövid önéletrajzát (max. 250 szóban), a tanulmány címét, a tanulmányhoz vezető érvényes linket, valamint a tanulmány elektronikus másolatát (a tanulmánynak online folyóiratban vagy szerkesztett kötetben kellett megjelennie). Kérjük, győződjön meg arról, hogy az Ön által megadott URL-cím működik, és hogy a tanulmány másolata elérhető. Pályázatát nem fogadjuk el, ha az URL-cím rossz, vagy a tartalom nem elérhető.
2023. április 28. 
Közép-európai idő szerint 23:59 
 
 
Kiválasztási szakasz
Lezárul a kiválasztási szakasz, a pályázókat e-mailben értesítjük. Csak az első 120 benyújtott tanulmányt értékeljük (kutatási témánként harmincat). A díjnyertes pályázók nevét a TED portálon tesszük közzé (mindegyik témában három-három díjat adunk ki).
2023. május–június
2023 A verseny győztesei
A 12 nyertes pénzjutalomban részesül (melynek értéke egyenként 1500 euró).
 
 

Értékelés

Kiválasztás

A kiválasztási eljárásra a pályázat benyújtási határideje (2023. április 28.) után kerül sor. Ebben a szakaszban a Kiadóhivatal által kinevezett zsűri kiértékeli a pályázatokat. 

A pályázatokat a kiválasztási kritériumok alapján értékelik és osztályozzák (lásd az alábbi táblázatot). A legtöbb pontot elérő pályaműveket (kutatási témánkét hármat-hármat) győztesnek hirdetjük ki. 

Kiválasztási kritériumok

Maximális pont

Releváns a kiválasztott kutatási téma szempontjából

10

A laikus közönség is megérti a használt fogalmakat (pl. közérthető fogalmazás; a szöveg nem tartalmaz technikai szakzsargont) 10
Releváns a kortárs eszmecserében 10
Perspektívába helyezi az innovációt és a fejlesztést (pl. jövőbeli tendenciákat jelez előre; további kutatásra ösztönöz) 10
Hatást gyakorol a politikai döntéshozatalra és/vagy adott esetben technológiai rendszerekben alkalmazható

10

Bárki számára ingyenesen és nyilvánosan elérhető (nyílt hozzáférés)

4

 

A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményről. Előfordulhat, hogy a pályázókat felkérjük, nyújtsanak be további információkat vagy szolgáljanak kiegészítő magyarázattal a díjpályázatukkal kapcsolatban. 

 

Díjak

A TED Nagykövete Díj 12 pályaműve egyenként 1500 eurós díjban részesül.

A nyertes tanulmányokat a szerzők életrajzával együtt közzétesszük a TED portálon, valamint megjelentetjük egy online antológiában, amely színvonalas tanulmányokat gyűjt egybe a közbeszerzéssel kapcsolatban. A 12 nyertest a közösségi médiában is reklámozni fogjuk.

Ahhoz, hogy átvehessék a pénzjutalmat, a győzteseknek visszajelzést kell adniuk a díjpályázatról (ehhez ki kell tölteniük egy kérdőívet). 

Helyezés Nyeremény
A három legjobb tanulmány (minden egyes témában)
A 12 nyertes pályaművet be fogjuk mutatni a TED portálon, és a pályaművek elérhetőek lesznek a tanulmányt tartalmazó online folyóirathoz/kiadványhoz vezető linken keresztül. 
A szerzők önéletrajzát közzétesszük a TED portálon. 
Reklám a közösségi médiában. 
Pénzjutalom: nyertes pályamunkánként 1500 euró.
A többi tanulmány
A Kiadóhivatal döntése értelmében előfordulhat, hogy olyan pályaműveket is reklámozunk a TED portálon, amelyek nem kerültek be a legjobbak közé.
 
 

További információk

Kérdések

Ha kérdése van a díjpályázatunkkal kapcsolatban, ezt írásban 2023. április 14-ig felteheti nekünk ezen az e-mail-címen: OP-TED-AMBASSADOR-AWARD@ec.europa.eu.

Pénzjutalmak

A pénzjutalom kifizetésének feltétele, hogy a nyertesek kitöltsék a „Jogalany” adatlapot és megadják adataikat az Európai Bizottság bankszámla-adatbázisában. Ezért kérjük a nyerteseket, hogy az eredményhirdetést követő három héten belül nyújtsák be az összes szükséges – megfelelően aláírt és lepecsételt – igazoló dokumentumot. 

A nyerteseknek azt is el kell dönteniük, hogy hová utaljuk át az összeget. Bővebb információkért és a „Jogalany” adatlap, valamint a bankszámla-adatokra szolgáló űrlap letöltéséhez látogasson el erre a weboldalra. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget azzal kapcsolatban, ahogy a nyertesek egymást között megosztják a pénzjutalmat. 

A díjpályázat törlése
A Kiadóhivatal fenntartja magának a jogot, hogy a díjpályázatot törölje, vagy hogy egy vagy több díjat ne ítéljen oda, és nem keletkezik ebből adódóan kártérítési kötelezettsége a pályázókkal szemben.
 
Szellemi tulajdon és szerzői jog 
A benyújtott tanulmányok szerzői joga továbbra is a tanulmányok szerzőit illeti meg. Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek hivatkozhatnak a pályaművekre, azokat ismertethetik és reklámozhatják saját csatornáikon (weboldalakon, a közösségi médiában, sajtóközlemények révén stb.), amennyiben megfelelően hivatkoznak a szerzőre vagy szerzőkre. 
 
Népszerűsítés
A nyertes pályaműveket a TED honlapján és a közösségimédia-csatornákon népszerűsítjük, a szerzők életrajzának és szerzői jogainak feltüntetésével. 
A Kiadóhivatal belátása szerint előfordulhat, hogy olyan pályaműveket is reklámozunk a TED portálon, amelyek nem kerültek be a legjobb 12 közé. Ezek a pályaművek azonban nem részesülnek pénzjutalomban, és nem szerepelnek a közösségimédia-csatornákon. 
 
A személyes adatok kezelése 
A pályázók személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kezeljük. Az Ön adatait csak a pályázat megszervezésével és nyomon követésével összefüggésben kezeljük, illetve előfordulhat, hogy az ellenőrző szerveknek továbbítjuk azokat, összhangban az európai uniós jogszabályokkal. 
Ön bármikor kérheti, hogy betekintést nyerjen személyes adataiba, illetve hogy adatait kijavítsuk vagy eltávolítsuk a rendszereinkből. Ha adatait eltávolíttatja, azzal megszünteti a pályázatban való részvételét is. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a TED adatvédelmi nyilatkozatát és felhasználói feltételeit.
 
A csapatok kizárólagos felelőssége
A pályázók kizárólagos felelősséggel tartoznak a pályázat keretében végzett tevékenységekre vonatkozó követelésekért. A Kiadóhivatal nem vonható felelősségre a pályázók által a pályázat keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatos követelésekért. 
A Kiadóhivatal nem vonható felelősségre a pályázók által okozott vagy elszenvedett károkért, beleértve a pályázattal kapcsolatos tevékenységek végrehajtása során harmadik feleknek okozott károkat is.
 
Hatályos jog és illetékes joghatóság
A pályázatot az alkalmazandó uniós jog szabályozza. Az Unió és a pályázók között a pályázattal kapcsolatban felmerülő jogviták elbírálására a Törvényszék, illetve fellebbezés esetén az Európai Unió Bírósága rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, amennyiben az ilyen jogviták békés úton nem rendezhetőek.
A pályázók az európai ombudsmanhoz fordulhatnak, ha úgy vélik, hogy valamelyik uniós intézmény:
nem a jogszabályoknak vagy a megfelelő ügyintézés elveinek megfelelően jár el;
emberi jogokat sért. 
 
Kizárási kritériumok és közigazgatási szankciók
Tanulmányuk benyújtásával a pályázók kijelentik, hogy nem vonatkozik rájuk a költségvetési rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett helyzetek egyike sem. Azok a pályázók, akikre az említett helyzetek valamelyike vonatkozik, vagy akik a költségvetési rendelet 141. cikkében említett egyéb kategóriákba tartoznak, nem vehetnek részt a pályázaton. 
Ez nem érinti a pályázóknak a költségvetési rendelet hatálya alá tartozó odaítélési eljárásokban való részvételből történő kizárását vagy pénzügyi szankciók alkalmazását (a költségvetési rendelet 136–140. cikke). 
 
Korai felismerési és kizárási rendszer
Ha egy résztvevő a fent említett kizárást indokoló helyzetek valamelyikében van, személyes adatai a költségvetési rendelet 135., 142., 143. és 144. cikkével összhangban rögzíthetők a korai felismerési és kizárási rendszerben. További tájékoztatásért lásd a korai felismerési és kizárási rendszerre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot
 
A pályázat felfüggesztése, a nyeremény visszavonása és a pénzjutalom csökkentése
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázat során szabálytalanság vagy csalás történt, a Kiadóhivatal a költségvetési rendelet 131. cikkében említett intézkedéseket alkalmazza.
 
Ellenőrzések, auditok és vizsgálatok
A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal, a Számvevőszék és az Európai Ügyészség elvégezze a pályázattal és a kapott pénzjutalommal kapcsolatban előírt ellenőrzéseket, auditokat vagy vizsgálatokat.