Servizzi - 14497-2017

14/01/2017    S10

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Kejl ta' radjuattività fil-ġisem kollu għall-valutazzjoni kommessa tad-doża effettiva ta' ħaddiema esposti

2017/S 010-014497

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Indirizz postali: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2530
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: agris.ozols@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2104
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Kejl ta' radjuattività fil-ġisem kollu għall-valutazzjoni kommessa tad-doża effettiva ta' ħaddiema esposti.

Numru ta' referenza: ENER/D3/2017/53-03.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
33100000 Tagħmir mediku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari s-settur tal-ħarsien tas-saħħa tat-Taqsima għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni u s-Sigurtà Nukleari, hu responsabbli għall-ħarsien mir-radjazzjoni tal-membri tal-persunal. Il-programm ta' monitoraġġ jipprevedi kejlijiet ta' radjazzjoni 'in vivo' darba fis-sena għal kull membru tal-persunal ikklassifikat bħala ħaddiem espost. Din is-sejħa għall-offerti, imnedija mis-settur tal-ħarsien tas-saħħa tat-Taqsima għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni u s-Sigurtà Nukleari tad-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, tistieden laboratorji approvati għat-twettiq ta' kejlijiet ta' radjuattività fil-ġisem kollu sabiex jitfgħu l-offerti rilevanti. F'każijiet fejn l-assorbiment ta' ammont sostanzjali ta' sustanza radjuattiva 1 jew iżjed ikun/u identifikat/i, il-kuntrattur se jagħmel stima tad-doża effettiva kommessa għal 50 sena.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-eżaminazzjoni tar-radjuattività fil-ġisem kollu tikkonsisti fil-kejlijiet obbligatorji li ġejjin:

— il-kejl totali: il-kejl rappreżentattiv tal-ġisem kollu bil-għan li jkunu identifikati l-emetturi kollha tal-gamma preżenti u li jkollhom il-potassju-40 bħala referenza,

— il-kejl tal-pulmun: il-kejl speċifiku bil-għan li jkun identifikat il-plutonju iddepożitat fil-pulmuni. Dan jista' jsir permezz ta' kejl indirett (id-diterminazzjoni tal-ameriċju).

Il-limiti tal-idditektjar għandhom ikunu baxxi kemm jista' jkun. B'mod partikolari, għall-Am-241 (il-kejl tal-pulmun), il-limitu tal-idditektjar għandu jkun inqas minn 8 Bq.

Il-ħin tal-kejl għal kull kejl individwali m'għandux jaqbeż siegħa (1). F'każ li l-limitu tal-idditektjar meħtieġ ma jkunx jista' jinkiseb, il-kuntrattur għandu jannunzja dan lill-ħaddiem espost ikkonċernat immedjatament, jitolbu, u jwettaq kejl ripetut u estiż.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 13
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien tax-xogħlijiet m'għandux jaqbeż it-13-il xahar: 12-il xahar ta' eżamijiet u 4 ġimgħat biex jitħejja u jintefa' l-aħħar rapport li jikkonċerna l-eżamijiet imwettqa matul it-12-il xahar.

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet, kull darba għal perijodu tat-twettiq ta' eżamijiet ta' 12-il xahar kif deskritt hawn fuq. Kwalunkwe estensjoni jew tiġdid tal-kuntratt għandha tkun kompluta qabel ma jiskadi l-kuntratt oriġinali.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/02/2017
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/02/2017
Ħin lokali: 14:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, DG Energy, 1, rue Henry Schnadt, Zone d'Activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/01/2017