Servizzi - 15120-2018

13/01/2018    S9    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Evalwazzjoni tal-Istandards tal-Kummerċjalizzazzjoni (li jinsabu fir-Regolament dwar l-OKS (Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq), fid-"Direttivi tal-Kolazzjon" u fil-Leġiżlazzjoni sekondarja dwar l-OKS)

2018/S 009-015120

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Il-Kummissjoni Ewropea
Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/047
Brussels
1049
Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Mr Yves Plees
Telefown: +32 22969946
Posta elettronika: agri-evaluation@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3147
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Evalwazzjoni tal-Istandards tal-Kummerċjalizzazzjoni (li jinsabu fir-Regolament dwar l-OKS (Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq), fid-"Direttivi tal-Kolazzjon" u fil-Leġiżlazzjoni sekondarja dwar l-OKS)

Numru ta' referenza: AGRI-2017-EVAL-09
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79310000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-evalwazzjoni għandha l-għan li teżamina r-rilevanza, il-koerenza, l-l-effettività, l-effiċjenza u l-valur miżjud tal-UE tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni applikabbli bħalissa (li jinsabu fir-Regolament dwar l-OKS (Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq), fid-"Direttivi tal-Kolazzjon" u fil-Leġiżlazzjoni sekondarja dwar l-OKS) għall-prodotti tal-ikel.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
77100000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-kunsinna normalment se tkun fil-post tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-awtorità kontraenti għandha l-għan li tistabbilixxi kuntratt ma' kuntrattur uniku għal perijodu ta' 11-il xahar sabiex tikkonkludi evalwazzjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni (li jinsabu fir-Regolament dwar l-OKS (Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq), fid-"Direttivi tal-Kolazzjon" u fil-Leġiżlazzjoni sekondarja dwar l-OKS).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 11
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-valur totali stmat tal-kuntratt li għalih hemm referenza fit-taqsimiet II.1.5 u II.2.6 tal-avviż preżenti għandu jkun ikkunsidrat bħala ammont massimu. Bħala riżultat, l-offerti li jaqbżuh se jitwarrbu. Il-prezzijiet għandhom ikunu jinkludu kollox: il-Kummissjoni Ewropea mhux se tħallas spejjeż għal kwalunkwe nfiq addizzjonali ġġenerat mit-twettiq tal-kuntratt.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 21/02/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/03/2018
Ħin lokali: 10:30
Post:

DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, Il-Belġju.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta, b'mandat kif suppost, huma permessi jattendu għall-ftuħ (prova tal-identità għandha tingħata bil-preżentazzjoni ta' passaport jew karta tal-identità). Jekk dawk li jitfgħu l-offerti jixtiequ jkunu preżenti, huma għandhom jgħarrfu lit-Taqsima tal-Evalwazzjoni Ċ.4 tad-DĠ tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali b'Email mhux iktar tard minn ġimgħa (1) qabel id-data tal-ftuħ, lill-kuntatti indikati fil-punt l.1.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifiki waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/01/2018