Seirbhísí - 24828-2016

An t-amharc leacaithe

26/01/2016    S17

Bheilg, an-An Bhruiséil: Ionstraim FBM — céim 3: rochtain ar mhargaí geografacha nua — an clár um rannpháirtíocht chóir i dtrádáil thar lear

2016/S 017-024828

Corrigendum

(Forlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, 30.12.2015, 2015/S 252-461136)

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME), faoi bhráid: Laura Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25, 1210 Brussels, AN BHEILG. Teil. +32 22999440. Facs +32 22973512. Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu

Seachas 

IV.3.4) Teorainn ama chun tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a fháil:

1.3.2016.

IV.3.8) Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt:

11.3.2016 (10:30).

[...]

Léigh 

IV.3.4) Teorainn ama chun tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a fháil:

8.3.2016.

IV.3.8) Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt:

15.3.2016 (10:30).

[...]


Tabhair faoi deara:

Rinneadh Pointe Uimh. 3 de litir an chuiridh a nuashonrú. Rinneadh crostagairtí i sonraíochtaí na tairisceana agus cuid den téacs in Ailt 2.4, 2.5, 3.2 agus 3.3.2 a leasú. Rinneadh na naisc in Iarscríbhinn 2 a nuashonrú. Rinneadh Iarscríbhinn 3 'dearbhú ar a f(h)ocal/ar a bhfocal maidir le critéir eisiaimh agus critéir roghnúcháin' a athsholáthar agus cuireadh Iarscríbhinn 3.1 nua leis.