Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Υπηρεσίες - 34224-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

02/02/2016    S22    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Κάτω Χώρες-Χάγη: Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Europol

2016/S 022-034224

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.12.2015, 2015/S 251-459833)

Europol, υπόψη Procurement Office, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. Τηλ. +31 703531594. Φαξ +31 703180808. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.2.2016 (23:59).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

8.2.2016 (10:00).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

10.2.2016 (23:59).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

12.2.2016 (10:00).

[...]