Servizzi - 38475-2018

27/01/2018    S19

Spanja-Alikante: Provvista ta' servizzi ta' ġarr, għall-immaniġġjar tal-inventarju u l-imħażen tal-kwartieri ġenerali tal-Uffiċċju

2018/S 019-038475

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: V-03965324
Indirizz postali: Avenida de Europa, 4
Belt: Alicante
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kodiċi postali: 03008
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: procurement@euipo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3185
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' servizzi ta' ġarr, għall-immaniġġjar tal-inventarju u l-imħażen tal-kwartieri ġenerali tal-Uffiċċju

Numru ta' referenza: AO/017/17
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79991000 Servizzi ta' l-għadd tal-merkanzija u oġġetti oħrajn
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi spjegati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (ara l-Anness II) se jkunu maqsuma f'2 lottijiet, kif ġej:

L-1 lott:

— provvista ta' servizzi ta' rendikont,

— provvista ta' servizzi għall-immaniġġjar tal-imħażen.

It-2 lott:

— Provvista ta' servizzi ta' ġarr.

L-għan ta' din l-istedina għall-offerti hu li jiġi ffirmat qafas ta' kuntratt multiplu suċċessiv ma' mhux iżjed minn kuntrattur 2 għal 3 snin, li jista' jiġġedded annwalment bi ftehim taċitu sa mhux iżjed minn 4 snin.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi għall-immaniġġjar tal-inventarju u l-immaniġġjar tal-imħażen

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
42965100 Sistema ta' l-amministrazzjoni ta' l-imħażen
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-1 lott: Servizzi għall-immaniġġjar tal-inventarju u l-immaniġġjar tal-imħażen.

L-għan tas-servizzi li qed tintefa' offerta għalihom se jkun l-immaniġġjar ġenerali tal-imħażen mill-wasla jew il-kunsinna ta' materjali/oġġetti sakemm dawn ikunu għaddew mill-proċeduri operazzjonali meħtieġa kollha sabiex jinkiseb immaniġġjar ottimali u effiċjenti. Barra minn hekk, l-attivitajiet kollha tal-kuntrattur se jaqgħu taħt l-immaniġġjar jew is-sorveljanza tad-Dipartiment tar-Rendikont.

Bħala parti mill-obbligi finanzjarji tiegħu fejn jidħol l-immaniġġjar ta' assi fissi, l-Uffiċċju għandu minn żmien għal żmien iwettaq eżerċizzju ta' inventarju tal-istokk fuq it-tagħmir tiegħu tal-IT u għamara (minn issa 'l quddiem IT u FM rispettivament). Matul il-validità tal-qafas ta' kuntratt taħt din l-istedina għall-offerti, se jkunu organizzati 2 eżerċizzji globali tal-inventarju fiżiku, i.e. IT u FM, u 2 parzjali, i.e. 1 tal-IT waħdu u 1 tal-FM waħdu. Mhux se jkun hemm aktar minn eżerċizzju 1 fis-sena ta' rendikont.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 705 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Żjara fuq is-sit/tagħrifa hija skedata għat-13 ta' Frar 2018 fil-11.00 fl-indirizz li ġej:

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO).

Avenida de Europa, 4.

03008 Alicante.

Spanja.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Provvista ta' servizzi ta' ġarr

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
98392000 Servizzi ta' rilokazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-2 lott: Provvista ta' servizzi ta' ġarr.

L-Uffiċċju jeħtieġ li jkollu persunal tal-ġarr (inkluż vetturi, makkinarju u materjali) għall-iżvilupp tal-attivitajiet ta' kuljum tagħhom, li jikkonsisti, b'mod ġenerali, minn ġarr fuq skala żgħira tal-persunal intern (fl-istess bini, jew bejn binjiet differenti), l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' mħażen, l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' swali tal-laqgħat u trasferimenti differenti bit-trakk bejn siti ta' binjiet differenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 495 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Żjara fuq is-sit/tagħrifa hija skedata għat-13 ta' Frar 2018 fil-11.00 fl-indirizz li ġej:

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO).

Avenida de Europa, 4.

03008 Alicante.

Spanja.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/03/2018
Ħin lokali: 13:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/03/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-ftuħ pubbliku tal-offerti se jsir nhar is-7 ta' Marzu 2018 fil-11.00 fl-uffiċċji tal-EUIPO, Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanja.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa żewġ rappreżentanti. L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokumenti tal-identità jridu jintbagħtu permezz ta' Email lil procurement@euipo.europa.eu sal-5 ta' Marzu 2018.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tal-istedina għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat fil-punt I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat minn żmien għal żmien u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti, emendi jew tweġibiet għal mistoqsijiet matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburgo
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/01/2018