Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fornituri - 44867-2019

30/01/2019    S21

il-Belġju-Brussell: Provvista ta' għamara għal żoni ta' interazzjoni soċjali u forniment tal-ikel u ta' servizzi assoċjati

2019/S 021-044867

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: CSM 1 05/P001
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: OIB.02.002 Marchés publics
Posta elettronika: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefown: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-entitajiet assoċjati ma' dawn il-kuntratti jinsabu fil-klawżoli amministrattivi (fl-Anness II tal-ispeċifikazzjonijiet)
Indirizz postali: CSM 1 05/P001
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: OIB.02.002 Marchés publics
Posta elettronika: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefown: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' għamara għal żoni ta' interazzjoni soċjali u forniment tal-ikel u ta' servizzi assoċjati

Numru ta' referenza: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
39100000 Għamara
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa li jitwaqqaf kuntratt għall-provvista ta' għamara għal żoni ta' interazzjoni soċjali u forniment tal-ikel u ta' servizzi assoċjati.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Unjoni Ewropea

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Provvista ta' għamara għal żoni ta' interazzjoni soċjali u forniment tal-ikel u ta' servizzi assoċjati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jehmeż mal-offerta tiegħu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt III.1) "Il-kundizzjonijiet għas-sehem" ta' dan l-avviż u elenkati fl-Anness I "Lista ta' kontroll ta' dokumenti li jridu jitlestew u jiġu pprovduti" tal-ispeċifikazzjonijiet.

Dak li jitfa' l-offerta għandu jehmeż stqarrija solenni iffirmata kif xieraq u bid-data li turi li ma jinsabx f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet li tista' żżommu milli jieħu sehem f'kuntratt mogħti mill-Unjoni Ewropea. L-istqarrija solenni trid issir fl-għamla tal-mudell ippubblikat fil-paġna li ġejja, fis-sħuħija tagħha: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: dak li jirbaħ il-kuntratt irid jagħti d-dokumenti li ġejjin bħala prova biex jappoġġja l-istqarrija solenni tiegħu qabel l-iffirmar tal-kuntratt, inkella jitwarrab.

NB: jekk ikunu gruppi li jirbħu l-offerta, huma jridu jipprovdu stqarrija solenni flimkien ma' dokumenti u informazzjoni bħala prova għal kull membru individwali tal-grupp.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta jrid jipprovdi:

— kopja tar-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali u l-kontijiet tal-qligħ u t-telf) għat-3 snin finanzjarji li għaddew, li juru l-qligħ fis-sena qabel it-taxxa. Jekk, minħabba xi raġuni valida, dak li jitfa' l-offerta ma jkunx jista' jagħtihom, għandu jehmeż rendikont tal-qligħ fis-sena qabel it-taxxa tal-aħħar 3 snin. Jekk ir-rendikonti finanzjarji jew l-istqarrija juru medja ta' telf matul l-aħħar 3 snin, dak li jitfa' l-offerta għandu jagħti dokument ieħor bħala prova tal-ħila finanzjarja u ekonomika tiegħu, bħal garanzija xierqa mingħand terza entità (pereżempju, il-kumpanija ewlenija), stqarrijiet mingħand l-awdituri, akkawntants iċċertifikati jew ekwivalenti,

— stqarrija tad-dħul ġenerali fis-sena u tul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Biex jintgħażel, dak li jitfa' l-offerta għandu jiġġustifika d-dħul medju fis-sena ta' 4 800 000 EUR għal dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta għandu:

— jagħti prova tal-eżistenza ta' organizzazzjoni bbażata fuq sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità li tissodisfa mill-inqas ir-rekwiżiti tal-istandard ISO 9001:

—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi taċ-ċertifikat ISO 9001 li tispeċifika l-qasam kopert u l-korp akkreditat li ħareġ iċ-ċertifikat,

—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi ta' kull riferiment ieħor ekwivalenti li l-applikazzjoni tiegħu tista' tkun suġġetta, wara awditu minn parti terza, għal rikonoxximent bħal ċertifikazzjoni, awtorizzazzjoni jew approvazzjoni,

—— kif ukoll billi jipprovdi dokumentazzjoni tas-sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità implimentata minn dak li jitfa' l-offerta, b'impenn miktub u ffirmat (qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż dwar kuntratt) tal-persuna awtorizzata li taħtar l-intrapriża; din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi mill-inqas:

——— il-politika tal-kwalità u l-objettivi "kwalità",

——— sistema dokumentarja (il-kontroll tad-dokumenti interni u esterni, il-kontroll tar-reġistrazzjonijiet, il-kontroll tan-nuqqasijiet ta' konformità, azzjonijiet preventivi, azzjonijiet korrettivi u awditi interni),

——— mappa u definizzjoni tal-proċessi li jridu jiġu applikati,

——— sistema ta' verifika (awditu intern,...),

——— sistema ta' analiżi tar-riżultati (reviżjoni tal-maniġment, ilmenti, mistoqsijiet, sodisfazzjon, indikaturi,...),

——— pjan ta' aġġustament u ta' titjib (pjan ta' negozju, pjan ta' azzjonijiet ta' tmexxija u ta' servizzi,...).

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

— jipprovdi, għal dawn l-aħħar 3 snin, 3 eżempji ta' kunsinna ta' għamara għal żoni ta' interazzjoni soċjali li jistgħu jilqgħu mill-inqas 50 persuna, eżempju ta' kunsinna ta' għamara għal ristorant b'kapaċità ta' mill-inqas 60 post bilqiegħda u żewġ eżempji ta' kunsinna ta' għamara għal ristoranti fejn tinqeda waħdek b'kapaċità ta' mill-inqas 250 post bilqiegħda,

— jipprovdi, għall-aħħar 3 snin, 2 eżempji ta' kunsinna ta' għamara għal żoni ta' forniment tal-ikel u ta' interazzjoni soċjali, kull wieħed f'pajjiż differenti, li ġejja mil-lista tal-pajjiżi li jridu jinqdew fil-qafas ta' dan il-kuntratt, minbarra l-Benelux.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/03/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 13/03/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant wieħed awtorizzat b'mod xieraq għal dak li jitfa' l-offerta (iridu jiġu ppreżentati passaport jew karta tal-identità). Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu, għandhom jgħarrfu lit-Taqsima OIB.02.002 Il-Ksib Pubbliku, bil-miktub [ara d-dettalji tal-indirizz imniżżla fil-punt I.1)], mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol qabel is-seduta tal-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

48 xahar wara l-għoti.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

1) għall-kandidati jew persuni Brittaniċi li jitfgħu offerta:

Jekk jogħġbok kun af li wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-UE, ir-regoli tal-aċċess għall-proċeduri ta' ksib tal-UE ta' operaturi ekonomiċi mwaqqfa f'pajjiżi terzi se japplikaw għall-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerti stabbiliti fir-Renju Unit skont ir-riżultat tan-negozjati. F'każ li tali aċċess mhux se jkun ipprovdut mid-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ, il-kandidati u dawk li jitfgħu l-offerti stabbiliti fir-Renju Unit jistgħu jiġu mwarrba mill-proċedura tal-ksib.

2) l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali (inkluż il-mistoqsijiet u t-tweġibiet) se jkunu disponibbli fl-indirizz tal-Internet li ġej:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395

Il-partijiet interessati huma mistiedna jirreġistraw permezz tas-sit tal-Internet. Wara dan huma jkunu nnotifikati mis-sistema ta' ksib pubbliku onlajn dwar xi aġġornamenti disponibbli għal din is-sejħa għall-offerti. Dawk il-partijiet li ma jkunux irreġistrati fuq is-sit huma mitluba biex jikkonsultawh regolarment. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli jekk dawk li jitfgħu l-offerti jonqsu milli jagħtu kas ta' xi tagħrif addizzjonali mogħti dwar din is-sejħa għall-offerti fuq dan is-sit tal-Internet.

Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari; dawk li jitfgħu l-offerti huma responsabbli biex jaraw jekk ikunx hemm xi aġġornamenti u modifikazzjonijiet matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

3) għoti ta' kampjuni fi żmien 15-il jum ta' xogħol wara l-aħħar data ta' tressiq tal-offerta kif indikat fil-punt 3.4.1.3 tal-klawżoli amministrattivi (l-Anness II);

4) l-aġenziji eżekuttivi jistgħu jiddaħħlu fil-kuntratt bħala awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratti (sa limitu ta' 10 % tal-valur totali tal-kuntratt u għall-aġenziji eżekuttivi kollha meħudin flimkien) jekk, fil-mument tal-pubblikazzjoni ta' din is-Sejħa għall-offerti, huma għadhom mhux imwaqqfa b'mod uffiċjali jew jinsabu fil-proċess li qed jitwaqqfu u, konsegwentement, l-ebda għamla formali ma tkun tista' tiġi speċifikata fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti;

5) għal aktar tagħrif dwar il-parteċipazzjoni fis-sejħiet għall-offerti u dwar il-proċeduri għall-ksib pubbliku fl-OIB, jekk jogħġbok ikkonsulta l-"Gwida għal dawk li jitfgħu l-offerti" u l-fuljett "In-negozju mal-Kummissjoni Ewropea", li jistgħu jinkisbu mis-sit: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew ma jfissirx li se jwassal biex jitwaqqaf dan il-perijodu, jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/01/2019