Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 59055-2019

07/02/2019    S27

il-Belġju-Brussell: Studju dwar il-Ħtiġijiet tat-Taħriġ tal-Impjegati tal-Qorti dwar il-Liġi tal-UE fl-UE

2019/S 027-059055

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Indirizz postali: Office MO59 04/21
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4370
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar il-Ħtiġijiet tat-Taħriġ tal-Impjegati tal-Qorti dwar il-Liġi tal-UE fl-UE

Numru ta' referenza: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali tal-istudju preżenti huwa l-immappjar tad-dettalji tal-ħtiġijiet tat-taħriġ dwar il-liġi tal-UE tat-tipi differenti ta' impjegati tal-qorti skont ix-xogħlijiet rispettivi tagħhom fl-Istati Membri tal-UE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 260 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80511000 Servizzi tat-taħriġ tal-personal
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-Kuntrattur futur huma:

— l-immappjar tad-dettalji tal-professjonijiet kollha tal-impjegati differenti tal-qorti fl-istati Membri tal-UE u d-definizzjoni tax-xogħlijiet tagħhom b'tali mod li jippermetti li jsiru paraguni fl-Istati Membri kollha,

— l-identifikazzjoni tax-xogħlijiet tal-impjegati differenti tal-qorti li jinvolvu aspetti tal-liġi tal-UE,

— il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tat-taħriġ li jirriżultaw mit-twettiq tax-xogħlijiet li jinvolvu aspetti tal-liġi tal-UE, inkluż f’liema livell (nazzjonali – b’analiżi għal kull livell tal-qorti (federali/reġjonali/lokali meta rilevanti – jew Ewropew) u f’liema lingwa (lingwa barranija/Ingliża jew nazzjonali) jiġu indirizzati bl-aħjar mod dawn il-ħtiġijiet,

— l-elenkar tal-professjonijiet differenti tal-impjegati tal-qorti li jwettqu xogħlijiet, li jeħtieġu taħriġ dwar il-liġi tal-UE, b’referenza għax-xogħlijiet korrispondenti,

— l-aġġornament tad-deskrizzjoni tas-sistemi nazzjonali ta' taħriġ għall-impjegati tal-qorti stabbiliti bl-istudju tal-2014 u l-ikkomplementar tagħha bid-deskrizzjoni ta' fornituri ta' taħriġ fuq livell Ewropew involuti fit-taħriġ ta' impjegati tal-qorti u l-attivitajiet relatati tagħhom,

— l-immappjar tal-offerta kurrenti ta' taħriġ dwar il-liġi tal-UE għall-impjegati tal-qorti fl-UE,

— it-tfassil ta' rakkomandazzjonijiet għat-titjib tat-taħriġ dwar il-liġi tal-UE lill-impjegati tal-qorti fuq livell nazzjonali u fuq livell tal-UE,

— it-tfassil ta' rakkomandazzjonijiet dwar l-aħjar opzjonijiet konkreti li jippermettu n-netwerking fuq livell tal-UE tal-fornituri kollha tat-taħriġ għall-impjegati tal-qorti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 260 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-Programm tal-Ġustizzja

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/03/2019
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28/03/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Għat-teffiegħa tal-offerti Brittaniċi:

Jekk jogħġbok kun af li wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-UE, ir-regoli tal-aċċess għall-proċeduri ta' ksib tal-UE ta' operaturi ekonomiċi mwaqqfa f'pajjiżi terzi se japplikaw għall-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerti mir-Renju Unit skont ir-riżultat tan-negozjati. F'każ li tali aċċess mhux ipprovdut minn dispożizzjonijiet legali fis-seħħ il-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerti mir-Renju Unit jistgħu jiġu mwarrba mill-proċedura tal-ksib.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
31/01/2019